fagLIg INNspILL somheten de jobber i, og det er viktig at de identi fiserer seg med virksomhetens mål. Slik bidrar de til effektiv koordinering. En annen viktig side ved kontorfagliges koordinering er at den ikke gjøres ovenfra, fra ledere; den gjøres «på gulvet». Slik kan koordineringen også inneha kontrollelementer uten at dette provoserer i særlig grad, men forstås som hjelpsomt. Dersom kontorfaglige oppgaver organiseres på en måte som løfter de ansatte ut av den felles eksterne hovedvirksomheten,ogforeksempel gjør dem til controllere med større avstand fra kollegene i andre faggrupper, kan dette elementet gå tapt. Konklusjonen blir at rollen som koordinator innenfra, og ikke ovenfra, må anerkjennes og videreutvikles; dette er særlig viktig for å møte forslaget om å nedlegge kontorfaget. temahefte-44