skJuLT fO f LL Tøffe VaLg Ir rra aaNa ut til ungdommene, sier Kjørholt, som er oppgitt over at mange foreldre, lærere og rådgivere ser ut til å mene at unge må velge et akademisk skoleløp dersom de er skoleflinke. Likeverdige utdanningsløp ONFlederen mener det er viktig å definere hva det vil si å ha yrkesfaglig kompetanse, hvilke evner og egenskaper det krever og hvordan det bør se ut i utdanningsform. Hun peker på at mange av de tidligere fagskolene er blitt høgskoler, mens høgskolene ønsker å bli universiteter. – Utdanning bygget på forskningsbasert kunnskap later til å være det eneste saliggjørende i vårt samfunn, mens tallene viser at vi utdanner flere med bachelor og master enn arbeidslivet har behov for, sier hun. – Vi må slutte å tenke at det ene er bedre enn det andre. Fagskolene driver med erfaringskunnskap og utviklingsarbeid som ikke er definert og anerkjent på samme måte som forskning i høgskolesystemet. En fagskoleutdanning kobler teori og praksis, og bygger på erfaringene du gjør deg. Fagskolen er noe annet enn et universitet, den tilbyr en annen inngang til kunnskap. Det er viktig å etablere at de to utdanningsløpene ikke er konkurrenter, men likeverdige. – Framtidsforskere mener at mange yrkesfag er truet av digitaliseringen. Da er det kanskje ikke så lurt å oppfordre unge mennesker å gå den veien? – Vi er ikke der ennå. Faglært arbeidskraft er etterspurt, arbeidslivet får ikke dekket behovet sitt, og dette får konsekvenser for norsk økonomi. Jeg har ikke sett noen argumenter som taler mot å styrke fagskolen. NHOs barometer viser at det trengs flere med fagskoleutdanning, spesielt innenfor teknisk produksjon, og framskrivninger fra SSB antyder at vi trenger 100.000 flere faglærte om 20 år. – Når digitaliseringen kommer for fullt, må antakelig flere fagarbeidere lære seg å operere roboter og maskiner. Dette krever en omstilling, men betyr ikke at behovet for faglærte blir borte, sier ONF-leder Silje Kjørholt. studerer kunst: silje kjørholt har erfaring fra både universitet og fagskole og mener utdanningene er ulike, men likeverdige. Hun har pause fra studiene i visuelle kunstfag ved einar granums kunstfagskole for å lede onf på heltid. fra før har hun en bachelor i utviklingsstudier. temahefte-44