ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken Illustrasjoner: Johan Reisang Medarbeidere: Ingeborg Vigerust, Per Flakstad, Ellen Stai layout: Nylund Larsen AS trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 3. februar 2017. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16-19 4–7 < 3 Leder < 4–7 Kunst og kultur i Gjøvik < 8–9 Faglig innspill: Mette Henriksen Aas < 10–13 Magisk dataverden i Mo i Rana < 14–15 Faglig innspill: Kurt Bjørnnes < 16–19 Dialog og integrering i Bergen < 20–21 Ut og lek – bilder fra naturbarnehage på Hadeland < 22–25 Språkløype og snakkekrok i Trondheim < 26–28 Faglig innspill: Foreldreutvalget for barnehager < 29–31 Arbeid mot mobbing i Ski < 32–33 Faglig innspill: Ane Frogner Preus og Hege Klavenes < 34–35 Samisk barnehage i Oslo < 36–37 På lag med nærmiljøet i Andøy < 39 Bøker og rapporter INNHOLD 36-37 ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken Illustrasjoner: Johan Reisang Medarbeidere: Ingeborg Vigerust, Per Flakstad, Ellen Stai layout: Nylund Larsen AS trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 3. februar 2017. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16-19 4–7 < 3 Leder < 4–7 Kunst og kultur i Gjøvik < 8–9 Faglig innspill: Mette Henriksen Aas < 10–13 Magisk dataverden i Mo i Rana < 14–15 Faglig innspill: Kurt Bjørnnes < 16–19 Dialog og integrering i Bergen < 20–21 Ut og lek – bilder fra naturbarnehage på Hadeland < 22–25 Språkløype og snakkekrok i Trondheim < 26–28 Faglig innspill: Foreldreutvalget for barnehager < 29–31 Arbeid mot mobbing i Ski < 32–33 Faglig innspill: Ane Frogner Preus og Hege Klavenes < 34–35 Samisk barnehage i Oslo < 36–37 På lag med nærmiljøet i Andøy < 39 Bøker og rapporter INNHOLD 36-37 temahefte-45