abstrakt kunst: dette bildet forestiller en dinosaur, mener Ilyas. han er en av kunstnerne bak verket som kanskje havner på barnehagens kunstutstilling i gjøvik bibliotek. tongjordet barnehage: satser på kunst og kultur – og fest! 4 barnehageløftet temahefte-45