gøy på gjøvIk Er dette en dinosaur? Eller en sau? De yngste kunstnerne i Tongjordet barnehage er litt uenig om hva de har laget, men fint ble det! Prosessen er det viktigste med kunstprosjektene i Gjøvik barnehagen. Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER Barnehagelærer Birgit Brennhagen har dekket et stortarkmedlim. Nåerdetopptilfireto- ogtreåringeråskapeetkunstverk. Ivrigflokkerde seg rundt Birgit og fagarbeider Vivian Karlsen, som viser hva barna kan gjøre med de fargerike strimlene av silkepapir som ligger på bordet. Lek og læring – Vi kan krølle papiret sammen, lage små og store kuler, sier Vivian. –Hørerderehvorfinlyddetblirnårvikrøller? spør Birgit. Straks er ungene i gang. De krøller, lytter, sammenligner og klasker fargerike kuler ned i limet mens de prater ivrig om det de gjør. Enfinnerenpapirstrimmelogvifterdenbegeistret foran ansiktet til Vivian: – Jeg liker denne her! –Såfin! Hvaslagsfargeharden? – Blå! Vivian korrigerer vennlig. – Den er nok grønn. –Vetdunoeannetsomergrønt? – Gress! Sammen peker de ut andre grønne ting i nærheten. Språkog begrepslæring går hånd i hånd med alle aktiviteter i barnehagen. Stiller ut på biblioteket Kunst og kultur er et av barnehagens satsingsområder, og i mai skal Tongjordet for tredje året på rad arrangere kunstutstilling på Gjøvik bibliotek. Fjorårets tema var natur. Utstillingen viste kunstverk laget av kongler, pinner, steiner og blader barna hadde funnet ute i skogen, der de blant annet lette etter bjørnehi. Årets tema er Sansene våre, og prosjektene er mange, ulike og kreative. – Vennskap er likevel det viktigste, at vi gjør noe og koser oss sammen, sier Birgit Brennhagen. – Vi maler mye, for eksempel med føttene. Vi har barn som kvier seg for å ha maling eller lim påfingrene, mennårvimedulikemetodertar alle sanser i bruk, ser vi hvordan de utvikler seg, forteller hun. Gjennom rosa briller De små kunstnerne sitter ikke stille rundt bordet. Enliggerpåmagenoverbordflaten, enannen løper henrykt en runde rundt bordet. Birgit legger en strimmel silkepapir over øynene, og straks gjør barna det samme. –Hvaserdunå? undrerdevoksne. – Alt er blått! – Nei, rosa! svarer en annen. Små og store ler og koser seg, og plutselig er arket fullt og kunstverket ferdig. Hva er det de harlaget, tro? Forslagenespriker, mendetervisstetdyr. Sau, dinosaurellerkanskjeenelg? –Denharmasseflottefargeripelsensin, fastslår Vivian, og alle nikker fornøyd. Birgit lar barna være med og bestemme hvor kunstverket skal henge, og hvem vet, kanskje havnerdetpåveggeniGjøvikbibliotek? Detblirikke bli lett å velge hvilke kunstverk som skal stilles ut, for her jobbes det ivrig med ulike prosjekter på alle avdelinger. < Tongjordet barnehage En kommunal barnehage som ble nyåpnet i august 2008. Barnehagen er arkitekttegnet, med mange flotte løsninger som blant annet stjernerom, baderom, trivelig torg, aktivitetsgang og bibliotek/ medietek. Den er organisert som en basebarnehage med 89 barn i alderen 1–6 år, fordelt på fem baser kalt Stjernegruppa, Ignis (ild), Aura (luft), Aqua (vann) og Terra (jord). sPrÅk Og hYgge: språktrening er en viktig del av arbeidet i barnehagen. fagarbeider Vivian karlsen snakker med tora (til venstre) og ella om hvordan det kjennes å krølle papir. temahefte-45