lePPestIft: de største barna har støpt en munn av gipsbånd, og nå får den knall røde lepper. fra venstre fartuun, fagarbeider linn tona Carlsen, selma og debra. Glad i fest og moro Tre-,fire- ogfemåringenepåbasenIgniseri gang med å fargelegge en diger munn de har støpt med gipsbånd. Barnas forrige prosjekt var å illustrere følelser ved hjelp av strektegninger, og veggene er dekorert med fantasifulle uttrykk. – Vi fører logg over alt vi gjør. Pedagogisk dokumentasjon er viktig for å se hva barna har gjort og hvordan produktene endrer seg i løpet av perioden de jobber med et tema, sier barnehagelærer, pedagogisk leder og fagforbundsmedlem Mari Snoen. Kultur er ikke bare forming, og i Tongjordet spiller barn og voksne på mange strenger. Fagarbeider Linn Tona Carlsen har for eksempel tatt kompetansehevende kurs i musikk, noe som kommer alle barna til gode. Under fredagssamlingene i basebarnehagens store fellesrom opptrer barn og voksne, og ikke sjelden er det foreldrene som har ansvar for underholdningen. ny rammeplan: — gode forslag Den gamle rammeplanen hadde et som fagarbeider og har utdannet seg eget kapittel om barnehagen som kulturvidere, først til førskolelærer, deretter arena. I den nye står det mindre om har hun tatt kurs i blant annet lederdette, men det som står der er bra. Det er utvikling. ogsåfintatdetertattmedmeromfler språklighet, sier Henriksveen. Møtt med klemmer Hun er glad for at departementet har – I Tongjordet samarbeider alle ansatte lyttet til protestene som framkom i på tvers. Det er viktig å kjenne hverbarnehageopprøret, der førskolelærere andres barn. Vi har organisert det slik at og fagarbeidere sa tydelig ifra om at de også fagarbeidere og assistenter har ikke ville kartlegge hvert enkelt barn. ansvar for egne grupper, i tett dialog – I den nye planen står det oftere med pedagogisk leder. Også i kollegiet – Med lIV Og sJel: hasan har godt grep om penselen, men fingrene er også fine å male med. Den nye rammeplanen for barnehagen kan bli et nyttig redskap, tror styrer Elisabeth Henriksveen. SKAL enn KAN, påpeker Elisabeth Henriksveen. Men rammene er vide, og planene er ikke avgjørende for kvaliteten på arbeidet i barnehagen, mener hun. – Denne jobben krever bevisste voksne, understreker Henriksveen. I likhet med mange av kollegene er hun medlem av Fagforbundet. Hun begynte har vi både en barnevernspedagog og fleresomharhattandreyrkerførde valgte å utdanne seg til å arbeide med barn. Vi jobber hardt, fordi vi trives som kollegium og syns det vi gjør er viktig. Og så er det jo fantastisk å ha en jobb der du blir møtt med smil og klemmer hver morgen! 6 barnehageløftet temahefte-45