teknOlOgI Og fantasI: Ved hjelp av en videokanon, en app på iPaden, en hvit vegg og en solid dose fantasi kan emma, Christian, Marius og pedagogisk leder Marthe Olsen reise til en hvilken som helst verden. Inn i en magisk dataverden – Tegninga blir levandes, ler Marius på fire år. Han har fargelagt et fly og kan fly over hele verden ved hjelp av en iPad, en app og engasjerte voksne. Tekst: INGEBORG VIGERUS RANGUL Foto: PAUL-EGIL HENRIKSEN MedracerflyettarMariusmedsegChristian, sjonalt på veggen. Pedagogisk leder Marthe Olsen Emma og Markus langt bort fra Mo i Rana og holder øye med Marius som har klatret opp på en Kirketunet barnehage, og reiser til både Italia og stol mens han styrer iPaden og historien som USA. utspiller seg på veggen foran ham og de andre. Ved hjelp av videokanonen på bordet og iPaden Stemningen er høy, for snart skal løven til somskannerflyet, kanvisedetheletredimen- Christian også gjøre sine krumspring på veggen. 10 temahefte-45