tenke selV: assistent borghild nerleir og dania maler fyrverkeribilder med oppvaskbørste og gaffel. Gjennom å tolke reklamer og snakke med barna, kan vi gi dem dømmekraft, mener Selfors. Voksne med nettvett Selfors sier at den største utfordringen er å lære de voksne nettvett. – Hvordan kan det ha seg at så mange uttrykker seg på nett på en måte som de aldri hadde våget å gjøre overfor noen ansikt til ansikt?Vimåværegoderollemodellerogværebevisst på personvern. Barna ser hva vi gjør og ikke hva vi sier. Vi kan ikke snakke om at passord er hemmelige og i neste øyeblikk rope dem ut i avdelingen, sier Selfors. Regelen er at de ansatte ikke har lov til å skrive om arbeidsplassen på facebook. Det er heller ikkelovågåpåturmedbarnaogtaetfintnatur bilde for å legge det ut på private facebooksider. Telefonen skal ligge i lomma, slik at barna får full oppmerksomhet. Digital ukeplan Kirketunet barnehage gjør mye med de digitale verktøyene de har tilgjengelig. Med det digitale mikroskopet og en iPad drar de ut i fjæra ogsernøyepåhvadefinner. Deharlagetentimelapse- filmomkarsehvorfireåringenesådde karse og fulgte spireprosessen. For å hjelpe barn som ikke behersker norsk, har de laget et lottospill med begreper. Barna var med og tok bilder. De jaktet på røde ting, firkanter,biler, fruktoggrønnsaker, ogsålagde de spillet sammen. Sammen har de også lagd en dagsog ukeplan 12 temahefte-45