elsker albert: abigail og William følger spent med på historien om albert Åberg som ikke får sove. at de har hørt den før, gjør det bare ekstra moro. dialog og integrering er hverdagen i Vadmyra Vadmyra barnehage i Bergen er flerkulturell i ordets beste forstand. At mange av barnas foreldre har røtter utenfor Norges grenser er ofte en ressurs, aldri noe problem. Tekst: ELLEN STAI Foto: EIVIND SENNESET – Integrering er noe vi jobber med hver dag, og – Språktrening og integrering er normalt for det har vi gjort så lenge jeg kan huske, sier oss, det er noe vi har under huden, sier Gullaksen. barnehagelærer Anette Gullaksen. Hun er tillitsvalgt i Fagforbundet og har 25 års fartstid i Unngår konflikter Vadmyra barnehage, som ligger i Loddefjord, StyrerTorillHodnelandfortelleratflyktningerder Bergens første drabantby vokste fram på er opptatt av at barna deres skal lære norsk. Ofte syttitallet. I dag bor det mange innvandrere i syns de det går for sakte. området, og halvparten av barna i Vadmyra er – De vil at barna skal lære så mye som mulig så flerspråklige. fort som mulig. Vi må fortelle dem at ting tar tid, 16 temahefte-45