DIALOg I bergeN dessuten har ikke alle like godt språkøre. Men når de går ut herfra, snakker alle kav bergensk, forsikrer Hodneland, som har vært i barnehagen siden 1978. Gjennom barna og foreldrene deres har hun fulgt en rekke flyktningkriserpånærthold, heltsidenuganderneflyktetfraellerble landsforvist av Idi Amin i 1970årene. Siden har Vadmyra vært en trygg havn for barn av mennesker som ble ofre for krigene på Balkan, i Irak og Afghanistan. Nå kommer mange fra Eritrea og Etiopia, men barn avsyriskeflyktningerhardeennå ikke hatt. – Noen er veldig stolt av hjemlandet sitt. Andre er også det, men vil likevel at barna skal bli så norske som mulig. Vi lytter til foreldrene, for eksempel når det gjelderhvilketflaggbarnaskalhapåplassensin. Viunngårbevisstkonflikter, foreksempelserverer vi alltid kyllingeller kalkunpølser når det står pølser på menyen. Det er sunt og noe alle liker. Ellers vet ungene selv om de kan spise leverpostei eller ei, sier hun. Satser på relasjoner I likhet med språk og matematikk er relasjonskompetanse et av satsingsområdene i barnehagene i Bergen kommune. Det gjelder både barn og voksne. – Hvordan du tar imot foreldre er veldig viktig, særlig når vi ikke har noe felles språk, sier Hodneland, som forteller at barnehagen nettopp hadde besøk av en bestemor fra Russland som bare snakket morsmålet sitt. – Vi viste henne rundt, med fakter og demonstrasjoner, omtrent som vi gjør med de minste barna. Det var ingen kommunikasjonsproblemer, sier hun. Tid til samtale For å kunne jobbe ekstra med språk, har barnehagen fått ekstra midler til en halv assistentstilling. Det frigjør ressurser slik at en voksen for eksempel kan ta med seg to–tre barn på tur og MYe kunnskaP: til sammen har personalet i Vadmyra mer enn hundre års solid erfaring. fra venstre pedagogisk leder kari Johannessen, pedagogisk leder og fagforbundstillitsvalgt anette gullaksen, pedagogisk leder gunn aasbø, styrer torill hodneland, assistent hildegunn thorkildsen og pedagogisk leder frøydis Moldrheim. snakke med dem om det de ser og opplever underveis. Mer tid til hver enkelt bidrar til å utvikle språket. Tilbudet retter seg mot alle som trenger litt ekstra; det kan like gjerne være etnisk norske som sliter med språk. Den ekstra ressursen frigjør også tid til foreldresamtaler. – Å kunne ha en tre timer lang foreldresamtale er veldig verdifullt når det lett kan oppstå misforståelser på grunn av språkproblemer, sier Hodneland. – Når vi kommuniserer tydelig og enkelt med foreldrene og har tid til å romme hele mennesket, kan vi få høre dramatiske, personlige historier.Detteerfinesamtalersomgjøratvikommer hverandre nærmere som mennesker. — Norge er flerkulturelt Verken barn eller ansatte i Vadmyra opplever denflerkulturellehverdagensomnoeproblem, mener Hodneland. – Tidligere hadde vi internasjonal uke der vi snakket om ulike land og smakte på forskjellig mat, men nå er dette blitt en del av hverdagen. Det er sånn Norge er, så vi problematiserer det ikke så mye. Ungene er mer opptatt av at jeg har en skjev tann enn at noen er mørkere i huden, sier barnehagestyrer Hodneland. < vadmyra barnehage Vadmyra barnehage i bydel Laksevåg i Bergen har 38 barn fordelt på avdelingene Askeladden og Veslefrikk for barn under tre år og avdelingen Tyrihans for barn fra tre til seks år. Hver avdeling har én pedagog, og fagarbeidere og assistenter. Personalet på ti teller også en barnepleier. Sju er med i Fagforbundet. Personalet er svært stabilt, og utmerker seg med lavt sykefravær. temahefte-45