DIALOg I bergeN barn. Barna blir møtt med respekt og forståelse, og metoden ligger til grunn for alt arbeidet som gjøres i Vadmyra. – Vi jobber mye med vennskap, og fordi vi har med barn å gjøre, må vi gjøre det enkelt, sier styrer Torill Hodneland. Blant annet arrangerer de karneval, der de største barna har laget personlig invitasjon til de små. – Vi kan oppleve at det oppstår magi når invitasjonen høytidelig overrekkes. Små og store barn har også felles utetid og samlingsstunder. De store hjelper de små, og stortsettlekerdefintsammen. – Metoden Dialog dreier seg om det helt grunnleggende, at alle trenger å bli sett og bekreftet. Det gjelder alt arbeid i barnehagen, og også i relasjonen mellom oss som er voksne, sier Hodneland. Lærerikt med lærlinger Vadmyraharenlærlingsomgåretfireårigløp på videregående. – Det er bra å være praksisplass, fordi lærlinger og studenter utfordrer oss på det vi gjør og tvinger oss til å løfte fram den tause kunnskapen, sier Torill Hodneland, som mer enn gjerne skryter av den stabile staben som utfyller hverandre og jobber veldig godt sammen. – Selv om pedagogene legger rammene, jobber vi sammen under planleggingsdagene. Alle bidrar under idemyldringen, der det kommer opp masse gode forslag. I denne barnehagen er det nesten ingen som slutter, men så har vi også en utrolig meningsfylt jobb! Styreren tror ikke forslaget til ny rammeplan for barnehagen vil by på problemer: – Fagområdene i den nye planen er stort sett de samme. Det er ingen store forandringer, men litt mer læringstrykk. Barn lærer hele tiden; det gjelder å bevare nysgjerrigheten deres, sier styrer Torill Hodneland. InternasJOnalt: barna har markert med flagg hvilket land foreldrene deres kommer fra. kValItetstId: hildegunn thorkildsen har tatt med seg tre barn på tur. Med så få, blir det tid og ro til å prate og undre seg underveis. temahefte-45