Privat barnehage i trondheim: ryper, røtter og vinger Språkløype og snakkekrok er vel og bra, men det spørs om ikke rypemiddagen i skogen er høydepunktet for de turglade ungene i Granåslia barnehage. Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER – Vi ønsker å gi barna røtter og vinger, står det på hjemmesida til den private barnehagen Granåslia i Trondheim. Språk og psykisk helse er satsingsområder dette barnehageåret, men fri lek og fysisk utfoldelse er fortsatt i sentrum. Barnehagen eromgittavfineturområder, oguteavdelingenKnerteneruteiskogenfleregangeriuka. Turgruppe – Hver måned tar vi ut tolv barn som i en måned får et utvidet turtilbud, forteller barnehagelærer Bernt Ludvik Gravråk. Han er tillitsvalgt for Fagforbundets medlemmer og pedagogisk leder på uteavdelingen Knerten, der tre voksne tar med seg de største barna på tur tre ganger i uka. –Natureneretfintstedforbådefysiskakti vitet, undring og lek. Her er det utfordringer på ulike nivåer, slik at alle kan kjenne på mestringsfølelsen, sier Gravråk. På tur brenner de bål, lager mat, klatrer i trær og leker dagen lang, uansett vær. Spikking og trolljakt Spikking er en populær aktivitet på Knerten. De har utarbeidet egne spikkeregler som barna må lære før de får prøve seg. – Kniv er et redskap de uansett møter før eller siden. Det er viktig å ha respekt for kniven, og lære seg å bruke den på en forsvarlig og trygg måte, sier Gravråk. Med tolv barn fordelt på tre voksne er det mulig å følge opp hvert enkelt barn, ta tak i det som IVrIg gJeng: bernt ludvik gravråk er pedagogisk interesserer dem og jobbe med små prosjekter. leder på uteavdelingen knerten. barna hjelper til når Blant annet har de vært på beversafari, trolljakt, en videoovervåket fuglekasse skal opp på taket av barnehagen. bygget insekthotell, laget brenneslesuppe og vært påflereavdehøyestefjelltoppeneiBymarka. 22 temahefte-45