krOpp Og sjeL I TrøNDeLAg sPIller PÅ lag: granåslia barnehage ble startet av fire barnehagelærere med klare mål og visjoner. Personalet er veldig stabilt; mange har vært med fra starten i 2006. fra venstre pedagogisk leder bernt gravråk, pedagogisk leder og eier brynhild trondseth, fagarbeider aleksander storholmen og styrer og eier Ingrid Iversen. – Vi er opptatt av at barna skal bli glad i og få et ønske om å ta vare på naturen. Hver uke utpekervitremiljøsheriffersomfårnoenekstraoppgaver, for eksempel å rydde søppel i skogen, sier Gravråk. Rype på menyen På Knerten har det blitt en tradisjon å ha naturens spiskammer som tema på høsten. Da lærer barna om spiselige vekster og bær, og om jakt. – Til slutt lager vi et viltmåltid med hjemmelagd rognebærgele, soppstuing, potetstappe og rype, forteller fagarbeider Aleksander Storholmen. Han har jobbet på Granåslia i ni år og stortrives. Storholmen er jeger, og hver høst tar han med en rype til barnehagen. Ungene får kjenne på rypa mens den er hel, med fjær og klør og alt intakt. – De er med på å åpne rypa og får se på hjertet, som vi tar ut og steker. Vi tar ut all innmaten, og barnahjelpertilmedåskjæreutbrystfiletene. Det er viktig å lære barna hvor maten kommer fra, poengterer Storholmen, som bare har fått positive tilbakemeldinger fra foreldrene. – En far fortalte at sønnen stadig ber om å få rype til middag, men at det er et ønske han har vanskeligheter med å innfri, sier en lattermild Storholmen. Sist høst var det skrint med ryper; én eneste rypevaralthanfikkpåkornet. – Heldigvis sikret jeg rypa til barnehagen og slappåskuffeungene. Detvardetviktigste! Språkløypa Granåslia deltar i språkkommuneprosjektet i Trondheim kommune og er med på Språkløypa, et konkret program for språkutvikling som er utarbeidet av Skrivesenteret i Stavanger. Barnehagelærer og fagleder Brynhild Trondseth, en av eierne i barnehagen, er frikjøpt med ti prosent for å delta på samlinger og lede barnehagens arbeid. Hver måned jobber ansatte med konkrete oppgaver fra Språkløypa som skal utføres i de ulike barnegruppene. Henrik And På avdeling Blåbærlyngen har barnehagelærer Randi Kvaal Birkeland invitert fem barn til høytlesning. De lytter med hele kroppen og kommer med innspill mens hun forteller og viser bilder fra boka om Henrik And, som skulle ønske han var en annen. Kanskje en hamster, eller en katt,enhund, sjiraffellermeitemark? Boka kjenner de godt fra før, og nettopp fordi ungeneertryggepåstoffet, kandedeltamedliv granåslia barnehage Granåslia er en privateid barnehage med 88 barn, 60 på stor avdeling og 28 på småbarn. 27 ansatte – daglig leder, elleve pedagoger, en spesialpedagog, tre fagarbeidere og en assistent som skal ta fagprøve, ni assistenter og en kokk. Tretten er medlem av Fagforbundet. Avdelingene heter Bananskogen, Blåbærlyngen, Jordbærhagen og Kirsebærlia, samt Knøtte og uteavdelingen Knerten. temahefte-45