kontorfaget i endring 24 og lyst. Til sist er de tydelig tilfreds med at anda finnerutathanikkevilleblittmerfornøyd, verkensomsjiraff, hundellerenhamsterietevigsnurrende hjul. – Han vil ikke være en mark! Det er så mørkt nede i jorda, sier en gutt, mens en av jentene fornøyd konstaterer: – Han vil være en and. Han vil være seg selv. Bra verktøy – Repeterende lesing, kombinert med lesestopp som gir rom for samtale, er bra språkstimulering, sier Birkeland, som tar videreutdanning i språkutvikling. Hun syns Språkløypa er et godt verktøy, og ser tydelig at det er med på å oppøve barnas leseglede. – Tidligere hadde vi noen som ikke var så glad i å lese. Nå leser vi mer enn før, og vi fører leselogg. Det er viktig å ha et mål med lesingen, se hvem som er med og hvem som detter ut, for å kunne gi noe ekstra til dem som trenger det. Da leter vi etter noe som appellerer til nettopp dem, sier hun. Sanger og dramatisering brukes ofte i språktreningen, der samme historie fortelles på ulike måter. Slik lekes språk og begreper inn. – Ofte tror du at noen barn ikke har oppfattet ting, men så legger du merke til at de tar det inn i leken, og så har det fått det med seg likevel, sier Randi Kvaal Birkeland. Snakkekroken Snakkekrok er et verktøy barnehagen har jobbet med i seks år. I Snakkekroken kan barna øve på å ta ordet i små grupper, slik at de til sist tør å stå fram i samlingsstunden for hele avdelingen. Snakkekrok er rett og slett snakketrening, lyttetrening og å trene på å snakke etter tur. – Vi tar gjerne utgangspunkt i et bilde, en bok eller et konkret gjenstand for å komme i gang med samtalen rundt et tema. Det er viktig å være bevisst på at det er barna som skal styre samtalen. Å stille spørsmål til barn på en måte som åpner opp for videre samtale, er noe vi har jobbet mye med.Vedåfilmeossselviaktuellesituasjonerhar vi lært mye om hva kroppsspråk og ulike spørsmål gjør med en samtale, forteller Brynhild Trondseth. lesegledeIsnakkekrOken:barnaerivrigedeltakerenårbarnehagelærerrandikvaalbirkelandleserogsnakkeromhenrikand. fravenstrehyun,Jenny,liam,kaiMarkusogkasper. tIllIt: barnehagelærer bernt ludvik gravråk er pedagogisk leder for uteavdelingen knerten og fagforbundets tillitsvalgte representant i granåslia. kontorfaget i endring 24 og lyst. Til sist er de tydelig tilfreds med at anda finnerutathanikkevilleblittmerfornøyd, verkensomsjiraff, hundellerenhamsterietevigsnurrende hjul. – Han vil ikke være en mark! Det er så mørkt nede i jorda, sier en gutt, mens en av jentene fornøyd konstaterer: – Han vil være en and. Han vil være seg selv. Bra verktøy – Repeterende lesing, kombinert med lesestopp som gir rom for samtale, er bra språkstimulering, sier Birkeland, som tar videreutdanning i språkutvikling. Hun syns Språkløypa er et godt verktøy, og ser tydelig at det er med på å oppøve barnas leseglede. – Tidligere hadde vi noen som ikke var så glad i å lese. Nå leser vi mer enn før, og vi fører leselogg. Det er viktig å ha et mål med lesingen, se hvem som er med og hvem som detter ut, for å kunne gi noe ekstra til dem som trenger det. Da leter vi etter noe som appellerer til nettopp dem, sier hun. Sanger og dramatisering brukes ofte i språktreningen, der samme historie fortelles på ulike måter. Slik lekes språk og begreper inn. – Ofte tror du at noen barn ikke har oppfattet ting, men så legger du merke til at de tar det inn i leken, og så har det fått det med seg likevel, sier Randi Kvaal Birkeland. Snakkekroken Snakkekrok er et verktøy barnehagen har jobbet med i seks år. I Snakkekroken kan barna øve på å ta ordet i små grupper, slik at de til sist tør å stå fram i samlingsstunden for hele avdelingen. Snakkekrok er rett og slett snakketrening, lyttetrening og å trene på å snakke etter tur. – Vi tar gjerne utgangspunkt i et bilde, en bok eller et konkret gjenstand for å komme i gang med samtalen rundt et tema. Det er viktig å være bevisst på at det er barna som skal styre samtalen. Å stille spørsmål til barn på en måte som åpner opp for videre samtale, er noe vi har jobbet mye med.Vedåfilmeossselviaktuellesituasjonerhar vi lært mye om hva kroppsspråk og ulike spørsmål gjør med en samtale, forteller Brynhild Trondseth. lesegledeIsnakkekrOken:barnaerivrigedeltakerenårbarnehagelærerrandikvaalbirkelandleserogsnakkeromhenrikand. fravenstrehyun,Jenny,liam,kaiMarkusogkasper. tIllIt: barnehagelærer bernt ludvik gravråk er pedagogisk leder for uteavdelingen knerten og fagforbundets tillitsvalgte representant i granåslia. temahefte-45