lou Cathrin norreen er seniorrådgiver i fub, utdannet førskolelærer og har jobbet 30 år i barnehagesektoren som pedagogisk leder, barnehagestyrer og barnehagesjef. 26 Parallelt med dette utarbeidet FUB en brosjyre med samme tittel. Denne skapte stor debatt, spesielt i høyskolemiljøet i Oslo og Vestfold. I 2013 ble FUB og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) invitert til å delta i et samarbeid om mobbing i barnehagen med Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus. Samarbeidetutvikletsegtilforskningsprosjektet Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen, og foregikk over en toårsperiode. I november 2015 forelå rapporten med den samme tittelen, som belyserfleresideravmobbingibarnehagen, hvorforeldre, barnehageansatte og barna selv er blitt spurt om hva mobbing er og hva som kjennetegner hele barnet, hele løpet – mobbing i barnehagen Våren 2012 etterlyste Foreldreutvalget for barnehager (FUB) en debatt om mobbing i barnehagen. FUB er opptatt av å løfte temaet og ikke minst opplevelsen for det enkelte barnet. nevnt i barnehagene. Prosjektlederen for Hele barnet, hele løpet, Marianne Godtfredsen, stilte den gang følgende spørsmål: «Hva er det som får samfunnet til å tro at skolestart fortsatt er markøren for en ny epoke i barns liv når det gjelderutviklingavgodpsykiskhelse? Hvaer forskjellen på et barn som avslutter i barnehagen i juni og som starter på skolen etter to måneders sommerferie? » I prosjektrapporten forteller foreldre, ansatte og barna selv at mobbing skjer i barnehagen. 67 prosent av de ansatte bekrefter dette og 49 prosent av foreldrene. Dette er høye og alvorlige tall som vitner om at mobbing i barnehagen er et fenomen det må jobbes med fra den dagen barna begynner i barnehagen. Undersøkelsen viser at femåringene er opptatt av mobbing og erting, og beskriver det å bli holdt utenfor i lek som en vond følelse og som det defryktermest. Detåskaffesegvennerogåhøre til er med andre ord en forutsetning for at barn skal trives, leke og lære i barnehagen. I intervjuene med barna kommer det fram at det viktigste og gøyeste med å gå i barnehagen er å leke og få venner. Når barn setter ord på mobbing, så er det nettopp det å bli holdt utenfor leken og ikke ha noen å leke med barna frykter mest. Dette er også foreldrenes største minst ett til to barn frykt, og verst blir det blir systematisk når de ansatte i barneBegrepet mobbing har hagen ikke fanger opp «barnehagemobbing». utestengt fra lek i hver blitt brukt med den største ekskluderingen av selvfølge i skolealder, barnehage, og hver fjerde enkeltbarn og handler mens det knapt har vært voksen tar ikke dette på alvor. adekvat når det gjelder dette. Rapporten viser videre at minst ett til to barn systematisk blir utestengt fra lek i hver barnehage og at hver fjerde voksen ikke tar dette på alvor. 33 prosent av de ansatte og 47 prosent av foreldre støtter utsagn som at den som mobber har manglende medfølelse. Dette er skremmende fordi det vil gjenspeile seg i den voksnes relasjon til barnet. Hver fjerde voksen bagatelliserer dessuten problemet mobbing i barnehagen og har et negativt syn på dem som mobber eller blir mobbet. Dette støttes av utsagn som: «Jeg synes at barnet som mobber/blir mobbet har litt skyld selv.» temahefte-45