fOrebygger mObbINg I skI — det gjelder å snu noe negativt til noe bra Kråkstad barnehage i Ski tar det forebyggende arbeidet mot mobbing på alvor. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Det er de voksnes ansvar at alle barn opplever eventuellekonflikterogproblemerblirfangettrygghet og glede i leken og læringen, og at de har opp så tidlig som mulig. et godt forhold til hverandre, sier daglig leder Anna Lena Strømsborg ved Kråkstad barnehage. Leke, lære, utforske De ansatte i barnehagen har laget en egen I regjeringens forslag til ny rammeplan for plan for å forebygge mobbing, og der legger de barnehager er det forebyggende arbeidet mot blant annet vekt på hvordan de kan støtte barna mobbing et prioritert område. I tillegg er mange i hverdagen og bygge opp trygghet og selvfølelse. organisasjoner, blant dem Fagforbundet, med på Planen legger også stor vekt på samarbeidet et partnerskap mot mobbing. mellom barnehagen og foreldrene, slik at I Kråkstad barnehage jobber de ansatte hver hOldnInger: – hverdagen i barnehagen er som en daglig reise i holdningsskapende arbeid, og der må vi som jobber med barna være vårt ansvar bevisst, sier daglig leder i kråkstad barnehage, anna lena strømsborg. temahefte-45