sTyrker sAmIsk IDeNTITeT kommer i november, er det blant annet tid for slakting, med tilbereding av råvarer og røyking av reinkjøtt i lavvoen som står i barnehagen. – Vi har også vår egen gamme og elvebåt fra Tana på lekeplassen, sier Helander. Konkretiseringsplanen er barnehagens egen plan for arbeidet med samisk språk, kultur og identitet. – Dette er kanskje vårt viktigste arbeidsverktøy, og alle ansatte skal ha denne planen i ryggmargen, forteller Màre Helander. – Planen konkretiserer samtidig hvordan målene skal nås. Det er viktig å styrke barnas kulturelle ståsted, og jobbe for at de blir den beste utgaven av seg selv. Språk og identitet – Ikke alle barna som begynner her kan nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk, som er de tre samiske språkene. Utgangspunktene er ofte ulike. Men felles for alle er at de har foreldre som er opptatt av å ta vare på de kulturelle røttene og å gi barna sine en identitet og tilhørighet som kanskjeikkealleavdemfikkdadeselvvarbarn, forteller Helander. Rádnastallam er en lek som skal bidra til å utvikle språket på en motiverende, morsom og organisert måte, ved hjelp av blant annet en samisk dokkefamilie, laget av Astrid Swart. – Språket er en viktig identitetsskaper, derfor legger vi stor vekt på det. For å bidra til barnas språkutvikling, må også de som jobber her være samiskspråklige, sier Helander. – Berikende også for meg Bibbi Balto har jobbet i barnehagen siden 2006, og trives svært godt. Hun kommer fra Karasjok, men hadde bodd mange år i Oslo før hun begynte i barnehagen. – Jeg er vokst opp med samisk språk, men var nok litt rusten da jeg begynte her. Slik sett har denne jobben vært en berikelse også for meg, forteller hun. – Jeg syns det er viktig å ta vare på tradisjonene og gi barna trygghet og selvfølelse gjennom å gi dem en samisk identitet, fortsetter hun. Pepperkakelavvo Samtidig er både hun og Màre Helander opptatt av at en samisk barnehage ikke må få et stempel som noe sært og eksotisk. – Vi gjør det samme som andre barnehager – jobber hver dag for å utvikle barnas sosiale kompetanse, respekt for andre og for at de skal ha et best mulig utgangspunkt videre i livet. Men vi gjør det med et litt annet innhold. – Vi lager for eksempel også et pepperkakehus til jul, forteller Bibbi Balto. – Men det er ikke noe hus, men en lavvo. Så knekker vi saltstenger og lager vedstabler ved siden av. Og når jula er over, knuser vi lavvoen og tenker på gode ønsker. Akkurat som de gjør andre steder. Likt, men litt forskjellig, smiler hun. saMMe MÅl: — Vi jobber Ny rammeplan forplikter mot de samme målene som Forslaget til ny rammeplan for barnehager har alle andre barnehager, men skal samtidig bidra til å gi mer forpliktende formuleringer når det gjelder barna en samisk identitet mangfold generelt og samisk språk og kultur og tilhørighet, sier daglig spesielt. Rammeplanen er et viktig styringsog leder Màre helander. arbeidsdokument for alle barnehager, presiserer Helander. – Nå står det skal og ikke bør. Det er jeg veldig glad for fordi det forplikter barnehagene til å ta det med i årsplanene sine og lage egne opplegg slik at barna får kunnskap om samisk språk, kultur og identitet, sier Màre Helander. Selv har hun fått mange telefoner og reist rundt til mange barnehager for å informere om hvordan den samiske barnehagen i Oslo jobber, og gitt tips til hvordan andre barnehager kan lage sine egne opplegg. Dette sier høringsforslaget om samisk barnehagetilbud Samiske barn i barnehage skal få støtte distrikt er det en forutsetning at barnetil å bevare og utvikle sitt språk, sin hagens personale behersker samisk kunnskap og sin kultur uavhengig av språk og har kunnskap om samisk kultur. hvor i landet de bor. Barnehagen skal ivareta samisk tradisjonell kunnskap og Innholdet i barnehagetilbudet til kultur og det samiske i vår tid. samiske barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Barnehager for samiske barn i samiske Dette innebærer at samiske barn og distrikt skal vedtektsfeste at barne-foreldre har rett til å forvente at barnehagen har som formål å styrke barnas hagens personale har kjennskap til og identitet som samer ved å bruke samisk legger vekt på at også den samiske språk og formidle samisk kultur. Barne-kulturen skal være en del av barnehagen skal ivareta sentrale elementer hagens innhold. Så langt som praktisk fra samisk barneoppdragelse og bygge mulig, skal det legges til rette for at på en samisk forståelse av naturen. I barna i egnet form også kan få møte barnehager for samiske barn i samiske samisk språk. temahefte-45