HANDLer LOkALT på ANDøyA Wig Wam barnehage Barnehagen har åtte ansatte – en styrer, to pedagogiske ledere og fem assistenter fordelt på to avdelinger, med ni barn fra ett til tre år og 17 mellom tre og seks år. VOtter tIl trOss: tross utfordringer med å plukke fram varer ikledd polvotter, klarer emine å få med seg gulrøtter og legge i vogna. På lag med nærmiljøet Eplene triller over gulvet, femåringene Theo og Emine krangler om hvem som skal sette de små handlevognene på plass, og Emma på to år er på tur ut av butikken. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: TOMMY LARSEN Marte Rottem Gaukås er styrer i Wig Wam barnehage på Bleik på Andøya. Hun er vant til å ta med seg barnehagebarna på nærbutikken. – Dette er en liten butikk med et stort hjerte. Det er en møteplass for innbyggerne, og her er det også en kafé som vi av og til inviteres inn på. Alle som jobber i barnehagen ønsker å involvere lokalsamfunnet og ikke minst la barna delta aktivt, sier hun. Derfor er ungene med på handletur, de dekker bordet til måltidene og deltar i planleggingen av dagen og uka. Streng beskjed På veien til butikken har ungene snakket om solfesten de skal ha og hvilke matvarer som er gule som sola. Så går det over i ekstatiske fortellinger omsjokoladeogmuffinsogsaft. Førdeentrer butikken gir Marte Rottem Gaukås de siste beskjedene. – Det er ikke lov til å ta noe fra hyllene, bare det vi skal handle, rekker hun å si før Emma, Theo og Emine fyker inn blant fristelsene. Når leverpostei og gulrøtter, epler og melk er telt opp og lagt i de to handlevognene, skal det betales. Rømlingen Emma hentes fra ytterdøra, og handlevognene settes på plassen sin. Sammen bærerdefireposenutidenstore, rødevogna. Barna setter seg oppi, og glad og fornøyd drar handlegjengen tilbake til barnehagen. De peker på husene de bor i, og alle har glemt drømmen om sjokolade og andre godterier som ikke gikk i oppfyllelse denne gangen heller. Nærmiljø og samfunn BleikerettettstedogfiskeværiAndøykommune i Vesterålen med rundt 450 innbyggere. Ytterst på Bleik er Golfstrømmen nærmere land enn noe annet sted i Norge. Tross nedleggelse av skole og fiskemottak,stårfolkoppforlokalsamfunnetsitt. Gaukås forteller at matinnkjøpene til barnehagene i kommunen er satt ut på anbud, men for dem er det viktig å bruke kreftene i det lille lokalsamfunnet, og dermed også å handle på nærbutikken. Det er i tråd med barnehagens rammeplan og punktet nærmiljø og samfunn. Her står det at barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet, og at de skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Slik følges også bokstavelig talt FNs oppfordring fra 1992 om å handle lokalt. Tørrfisk og fiskekaker Wig Wam barnehage bruker ikke bare nærbutikken i sine aktiviteter. Foreldrene inviterer gjerne barnehagebarna til sine respektive arbeidsplasser så de kan se og lære. De har blant 36 temahefte-45