ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken illustrasjoner: Johan Reisang medarbeidere: Per Flakstad, Bente Haarstad, Kirsti Knudsen, Åslaug Rygg, Ellen Stai, Linn Stalsberg, Ola Tømmerås. layout: Nylund Larsen AS trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 5. mai 2017. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16-19 4–7 < 3 Leder < 4–7 Bybetjenter beredt på bråk < 8–9 Faglig innspill: Aud Steiring < 10–13 Renholdsfag i endring < 14–15 Faglig innspill: Jose Hernán Alfonso < 16–19 Kreftfare for brannmenn < 20–21 Renovasjon på anbud < 22–23 Faglig innspill: Claus Jervell < 24–25 Helsefare ved renseanlegg < 26–27 Gjenbruk av plastgraver < 28–29 Faglig innspill: Stein Guldbrandsen < 30–31 Krevende ruter for bussjåfører < 32–34 Avvik gir bedre arbeidsforhold < 35 Bøker og rapporter INNHOLD 24-25 ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken illustrasjoner: Johan Reisang medarbeidere: Per Flakstad, Bente Haarstad, Kirsti Knudsen, Åslaug Rygg, Ellen Stai, Linn Stalsberg, Ola Tømmerås. layout: Nylund Larsen AS trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 5. mai 2017. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 16-19 4–7 < 3 Leder < 4–7 Bybetjenter beredt på bråk < 8–9 Faglig innspill: Aud Steiring < 10–13 Renholdsfag i endring < 14–15 Faglig innspill: Jose Hernán Alfonso < 16–19 Kreftfare for brannmenn < 20–21 Renovasjon på anbud < 22–23 Faglig innspill: Claus Jervell < 24–25 Helsefare ved renseanlegg < 26–27 Gjenbruk av plastgraver < 28–29 Faglig innspill: Stein Guldbrandsen < 30–31 Krevende ruter for bussjåfører < 32–34 Avvik gir bedre arbeidsforhold < 35 Bøker og rapporter INNHOLD 24-25 temahefte-46