Bybetjenter Bybetjenter er det nye navnet på de som før var trafikkbetjenter og Oslovakter. Bybetjenters primære oppgave er å se etter feilparkeringer og eventuelt ilegge bøter, men de holder også et øye på forsøpling, og ulovlig bruk av reklameskilt. De er ikke lenger offentlige tjenestemenn. Bybetjenter Bybetjenter er det nye navnet på de som før var trafikkbetjenter og Oslovakter. Bybetjenters primære oppgave er å se etter feilparkeringer og eventuelt ilegge bøter, men de holder også et øye på forsøpling, og ulovlig bruk av reklameskilt. De er ikke lenger offentlige tjenestemenn. på tross av uniformen. Utsettes de for vold eller trakassering, dømmes overgriper på samme måte som om dette skjedde med deg eller meg. Vold mot offentlige tjenestemenn, som politiet, straffes hardere, nettopp for å gi disse utsatte yrkesgruppene bedre vern i deres daglige arbeid. Folk skal vite at dette kan koste dem dyrt. Som offentlig tjenestemann kan de også anmelde en person som hindrer deg i å utføre tjenesten din. Denne muligheten er nå borte. Einarsen mener alt dette kan gjøre arbeidshverdagen mer utrygg. – Kanskje må vi på sikt legge om rutiner, for eksempel ved at betjenter går to eller tre sammen på utsatte vakter, sier Einarsen, som ikke har gitt opp håpet om å få reversert denne endringen. Lærer opp nye folk i felten I 2016 ble det ilagt 187.000 bøter for feilparkering i Oslo. Under vårrengjøringen kan det taues inn 50 biler i løpet av ei natt. Men når bybetjentene reaksJoner: – vi har jo stor forståelse for at folk blir frustrerte. 300 kroner kan være helt krise for en bilist på østkanten, mens enkelte på vestkanten bare ber oss skrive ut boten mens de kjøper kaffe, sier Jan-tore moberg. 6 går gatelangs for å sjekke om bilister har parkert slik at de er til hinder for andre, blir de lett tatt for å være alt fra vektere, til politi eller billettkontrollører. Bybetjenter har verken batonger eller pepperspray, «kun munn», som Einarson sier, dersom de havner i bråk. Og en alarmknapp da, samt åpent samband til kollegaer. De vet jo aldri hva som venter. Noen av Moberg og Einarsons kollegaer har funnet døde, syke og skadde, samt folk som har behov for å tømme seg for personlig lidelse der og da. Einarson har vært bybetjent siden 2002, mens kollega Moberg dukket opp i 2004. Hver stilling som utlyses har flere hundre søkere. – Folk tiltrekkes av å gjøre samfunnsnyttig arbeid, sier Moberg. Jobbsøkere blir utfordret på hvordan de tåler krangling og konflikter under intervjuene. – Alle som begynner hos oss får en uke med teori, deretter er det ut i felt med veileder, før mer temahefte-46