TrusLer på gaTepLaN teori og avsluttende eksamen du må bestå for å beholde jobben, forklarer Moberg. – Vi snakker ikke så mye om dette med trakassering under teorien, men veilederne skal i felt vise måter å håndtere dette på der og da, sier Einarsen. Bybetjentene har ingen skriftlig veiledning eller faste kurs å forholde seg til for hvordan de skal takle denne type utfordringer, og Einarson ønsker velkommen de som kan tilby relevant kursing akkurat for dem. De tar det Fagforbundet har av relevante kursdager, men finner sjelden noe som er midt i blinken. Småkrangling i hverdagen sliter mest – I løpet av mine 13 år her har jeg bare tre ganger vært utsatt for fysisk vold, som å bli slengt oppetter veggen eller bli sparket. Men, for meg personlig, er det verste alle smådryppene i hverdagen. De små, sure kommentarene, eller denne intense tryglingen om å ettergi en bot som plutselig og uten forvarsel blir til en aggressiv trussel, sier Moberg. – Kun teft og erfaring lærer deg å skille mellom ufarlig frustrasjon som kommer til uttrykk gjennom vulgært språk, og der den samme språkbruken bare er starten på en farlig situasjon, sier Einarsen. Han har selv opplevd å bli overfalt helt uten forvarsel av to unge menn da han kommenterte at de hadde parkert på et fortau. Dette skjedde midt på dagen i Oslo sentrum, og 20 slag mot hodet endte med en alvorlig hjernerystelse, rettssak, fengselsdommer og en skrekk for livet som Einarsen har lært seg å leve med. Selv om han lenge tittet seg en ekstra gang over skulderen. Mannsdominert arbeidsplass Bybetjentene forteller at de har en mannsdominert arbeidsplass, med rundt 20 prosent kvinner. – I visse deler av byen opplever noen kvinner at de ikke blir tatt på alvor, og noen har opplevd å bli klådd på eller seksuelt trakassert. Likevel mistenker jeg at en del kvinner tror denne jobben er farligere enn den faktisk er, sier Einarsen. Han legger til at i distriktene er det flere kvinner enn menn i denne jobben, mens det i byene er motsatt. Også blant byens borgere er det ulikheter mellom kjønn i møte med en bybetjent: – Kvinner forsøker ofte å spille på min samvittighet, eller de begynner å gråte. Blir de sinte, ber de meg kanskje skaffe meg en utdannelse eller en annen jobb. Men jeg har aldri opplevd trusler eller vold fra kvinner, sier Moberg. – Én gang opplevde jeg at en kvinne med dyp kløft forsøkte å dytte den stadig nærmere meg for å slippe boten. Veilederen min sto bak meg og holdt på å le seg i hjel, minnes Einarsen. – Sånne triks fungerer dårlig, bekrefter Moberg. Humor brukes ofte for å avverge situasjoner, mens andre situasjoner er humoristiske i seg selv. Som da mannen langt inni Maridalen kom ut av skogen med to unger og en pulk og skulle hjem fra skituren. Han roste blidt parkeringsvaktene for at de endelig tauet vekk disse bilene som alltid skapte kaos for bussen. Inntil han oppdaget at det var bilen hans som ble kjørt vekk. Da var vi plutselig drittsekker og det som verre var, ler Einarsen. mistet statUs: at vi ikke lenger er offentlige tjenestemenn, betyr at de som utøver vold mot oss får en mildere straff, sier hovedtillitsvalgt lar-Petter einarsen og bybetjent Jan-tore moberg. med livet som innsats 7 temahefte-46