med livet som innsats 11 Som renholder på Universitetet i Tromsø samarbeidet Richard Chipunza med husøkonomstudenter og testet bakterienivået etter bruk av henholdsvis vann og kjemikalier, så han har solid dokumentasjon for det han sier. Ny kunnskap om renhold fins, den har bare ikke nådd fram til alle arbeidsplasser. Renholdsstandarden Insta 800 ble innført allerede i år 2000, men ennå er det mange kommuner som ikke har tatt den i bruk. – I Oppegård har lederne begynt på Instakurs, og mye skal endres, sier Chipunza. – Det er viktig at alle ledere kan Insta, for eksempel virksomhetsledere på sykehjem og i barnehager. Brukerne må vite at en utdannet renholder kan mer om renhold enn de selv, ikke kjefte på renholdere som gjør ting riktig. Noen klager fordi det ikke lukter rent, slik de er vant til. Helseplager Gjennom jobben har Chipunza møtt mange eldre renholdere som sliter med lungebetennelser, astma og andre helseplager som kan skyldes et langt yrkesliv i nærkontakt med giftige kjemikalier. Muskel- og skjelettlidelser er også vanlig. – Det er viktig å legge vekt på forebyggende HMS, kunnskap om riktige arbeidsstillinger-og teknikker, pauser og at vi løfter riktig. Slik info må gjentas mange ganger, for det er lett å glemme seg. Bevisstgjøring er viktig, sier han, og framhever at Oppegård kommune er gode på dette. Nytt utstyr, gamle metoder I den nye jobben møtte Chipunza flere renholdere som brukte gamle metoder på nytt utstyr. – Folk klaget over hvor tungt det var å vaske med mikrofiber i forhold til den gamle garnmoppen. Men disse moppene og klutene skal aldri dyppes i vann, da blir de tunge og lite effektive. De bør være sentrifugefuktige, og skiftes ofte. Klutene skal vaskes på 90 grader og helst oppbevares lett fuktige i kjøleskap, sier arbeidsleder Richard Chipunza, som virkelig brenner for faget sitt. – Godt renhold er et veldig viktig HMS-tiltak, både på vanlige arbeidsplasser, i barnehager og på helseinstitusjoner. I Norge har vi dessverre altfor få renholdere med fagbrev. Det er det viktig å gjøre noe med! reNHOLDsFag I eNDrINg god Hms: arbeidsleder richard Chipunza har fokus på riktig arbeidsstilling. Forebygging er god Hms. Som renholder på Universitetet i Tromsø samarbeidet Richard Chipunza med husøkonomstudenter og testet bakterienivået etter bruk av henholdsvis vann og kjemikalier, så han har solid dokumentasjon for det han sier. Ny kunnskap om renhold fins, den har bare ikke nådd fram til alle arbeidsplasser. Renholdsstandarden Insta 800 ble innført allerede i år 2000, men ennå er det mange kommuner som ikke har tatt den i bruk. – I Oppegård har lederne begynt på Instakurs, og mye skal endres, sier Chipunza. – Det er viktig at alle ledere kan Insta, for eksempel virksomhetsledere på sykehjem og i barnehager. Brukerne må vite at en utdannet renholder kan mer om renhold enn de selv, ikke kjefte på renholdere som gjør ting riktig. Noen klager fordi det ikke lukter rent, slik de er vant til. Helseplager Gjennom jobben har Chipunza møtt mange eldre renholdere som sliter med lungebetennelser, astma og andre helseplager som kan skyldes et langt yrkesliv i nærkontakt med giftige kjemikalier. Muskel- og skjelettlidelser er også vanlig. – Det er viktig å legge vekt på forebyggende HMS, kunnskap om riktige arbeidsstillinger-og teknikker, pauser og at vi løfter riktig. Slik info må gjentas mange ganger, for det er lett å glemme seg. Bevisstgjøring er viktig, sier han, og framhever at Oppegård kommune er gode på dette. Nytt utstyr, gamle metoder I den nye jobben møtte Chipunza flere renholdere som brukte gamle metoder på nytt utstyr. – Folk klaget over hvor tungt det var å vaske med mikrofiber i forhold til den gamle garnmoppen. Men disse moppene og klutene skal aldri dyppes i vann, da blir de tunge og lite effektive. De bør være sentrifugefuktige, og skiftes ofte. Klutene skal vaskes på 90 grader og helst oppbevares lett fuktige i kjøleskap, sier arbeidsleder Richard Chipunza, som virkelig brenner for faget sitt. – Godt renhold er et veldig viktig HMS-tiltak, både på vanlige arbeidsplasser, i barnehager og på helseinstitusjoner. I Norge har vi dessverre altfor få renholdere med fagbrev. Det er det viktig å gjøre noe med! reNHOLDsFag I eNDrINg god Hms: arbeidsleder richard Chipunza har fokus på riktig arbeidsstilling. Forebygging er god Hms. temahefte-46