med livet som innsats 12 Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) står bak studien. Instituttet har undersøkt 17 rengjøringsmidler og sju forskjellige sprayflasker med ulike dyser, både i laboratorium og ute i felten. Konklusjonene er blant annet: • Sprayflasken som brukes mest av profesjonelle renholdere i Norge, Canyon med regulerbar dyse, genererte de høyeste nivåene av potensielt sett farlig eksponering. • Den farlige eksponeringen kan reduseres med over 92 prosent om renholderne bytter til en annen flasketype, en lavtrykkssprøyte med regulerbar dyse. • Ved å bruke en skumdyse vil eksponeringen bli ytterligere redusert. Renholderne er mer plaget av astma Flere enn dobbelt så mange renholdere som befolkningen for øvrig oppgir å ha luftveisproblemer knyttet til jobben, og yrkesgruppen har en høyere forekomst av luftveisplager, eksem og astma enn gjennomsnittet. velg rett: Fra venstre en Canyon sprayflaske med regulerbar dyse, en kläger plastikk Hobby lavtrykkssprøyte med regulerbar dyse og en aFa opUs Fovi sprayflaske med skumdyse. riktig sprayflaske er bedre for helsa En ny studie anbefaler å bytte ut den gamle sprayflasken. Det kan redusere eksponeringen for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Tekst: MERETE HOLTAN GARTE Foto: Stami 12 Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) står bak studien. Instituttet har undersøkt 17 rengjøringsmidler og sju forskjellige sprayflasker med ulike dyser, både i laboratorium og ute i felten. Konklusjonene er blant annet: • Sprayflasken som brukes mest av profesjonelle renholdere i Norge, Canyon med regulerbar dyse, genererte de høyeste nivåene av potensielt sett farlig eksponering. • Den farlige eksponeringen kan reduseres med over 92 prosent om renholderne bytter til en annen flasketype, en lavtrykkssprøyte med regulerbar dyse. • Ved å bruke en skumdyse vil eksponeringen bli ytterligere redusert. Renholderne er mer plaget av astma Flere enn dobbelt så mange renholdere som befolkningen for øvrig oppgir å ha luftveisproblemer knyttet til jobben, og yrkesgruppen har en høyere forekomst av luftveisplager, eksem og astma enn gjennomsnittet. velg rett: Fra venstre en Canyon sprayflaske med regulerbar dyse, en kläger plastikk Hobby lavtrykkssprøyte med regulerbar dyse og en aFa opUs Fovi sprayflaske med skumdyse. riktig sprayflaske er bedre for helsa En ny studie anbefaler å bytte ut den gamle sprayflasken. Det kan redusere eksponeringen for farlige stoffer med mer enn 90 prosent. Tekst: MERETE HOLTAN GARTE Foto: Stami temahefte-46