reNHOLDsFag I eNDrINg Renholdere har også høyere andel sykefravær, som oppgis å være på grunn av eksponering for stoffer de får gjennom arbeid. Det var på bakgrunn av dette at Statens arbeidsmiljøinstitutt satte i gang studien. – Renholdere eksponeres for mange ulike typer av såper, kjemikalier og parfymer gjennom arbeidet sitt, men har tidligere blitt lite studert for å forebygge helseskade, sier prosjektleder Raymond Olsen i Stami. Målte hvor mye som pustes inn Det unike med studien er at Stami har undersøkt eksponeringen knyttet direkte til helseeffekter på lungene, det vil si mengden dråper som kan inhaleres til øvre og nedre luftveier. En så spesifikk forskning er verken gjort i Norge eller internasjonalt tidligere. Forskerne har blant annet stilt seg følgende spørsmål: Hvor store dråper dannes når et rengjøringsmiddel sprayes ut i et rom? Hvor mye havner i luften, hvor mye trekkes ned i lungene, og hvilke flyktige organiske forbindelser frigis? Stami har sett på tre typer partikler: De som kan pustes inn gjennom nese og munn, de som er små nok til å passere strupehodet og de som går helt ned i lungene. Og de har brukt både laboratorieforsøk og målinger ute på arbeidsplassene for å få svar. Forskerne fikk noen overraskelser Prosjektlederen er delvis overrasket over resultatet. – Vi er ikke veldig overrasket over at to av sprayflaskene med skumdyse kom så godt ut i vår undersøkelse, siden de sprayer skum. Det var mer oppsiktsvekkende at lavtrykkssprøytene kom så godt ut. Det viser seg at de genererer lite av de små dråpene som inhaleres gjennom munn og nese, sier Raymond Olsen. Prosjektlederen håper funnene vil få bransjen til å våkne. – Vi tror både arbeidsgivere, arbeidstakere og produsenter av rengjøringsmidler vil være interessert i resultatene våre, og at de vil bruke dem aktivt både til å forbedre produkter og å forebygge i arbeidsmiljøet, sier forskeren. Stamis forskningsprosjekt ble gjort i samarbeid med Lilleborg og Ecolab. Studien sponses også av NHOs arbeidsmiljøfond. Forsker: Prosjektleder raymond olsen i stami. maskiner tar de tyngste takene Oppegård kommune har kjøpt mange nye maskiner som gjør bedre rent med færre kjemikalier. Dessuten sparer de renholdernes armer og skuldre. Tekst: ELLEN STAI – Vi jobber kontinuerlig med helse, miljø og sikkerhet, sier renholdssjef Anette Garsrud i Oppegård kommune. I 2016 ble renholdsavdelingen omorganisert. Blant annet opprettet de fire nye stillinger for arbeidsledere som følger opp de 70 renholderne. – Det er fint å ha arbeidsledere som er til stede og sørger for at renholderne for eksempel doserer vaskemidlene riktig, sier Garsrud. Hun understreker at nye maskiner som gjør tre arbeidsoperasjoner i en, har forenklet deler av jobben betraktelig. Flere tar fagbrev I tillegg til arbeidslederne har tolv av renholderne fagbrev, mens elleve følger kurs og skal ta fag prøve. Ledelsen ønsker å tilrettelegge for at flest mulig kan ta fagbrev, men ikke sjelden er det språkkunnskapene hos de ansatte som ikke strekker til. – Selv ble jeg sertifisert i Insta 800 i fjor, og nå skal vi begynne å ta i bruk det nettbaserte styringsverktøyet Plania som skal gi renholderne en lettere og mer oversiktlig hverdag, sier renholdssjef Anette Garsrud. temahefte-46