Jose Hernán alfonso, overlege. statens arbeidsmiljøinstitutt. e-mail: jose.alfonso@ stami.no Huden: de viktigste to kvadratmetre i ditt liv! Huden er vårt største organ i kroppen, og den er det første vi møter omverden med. Hvert eneste år får mange arbeidstakere hudproblemer som kan skyldes eksponeringer på jobb. Arbeidsrelaterte hudproblemer kan bli langvarige og føre til at du ikke kan holde frem i ditt yrke. Det er mulig å unngå arbeidsrelaterte hudproblemer! Har du opplevd rødhet, tørr hud, kløende blemmer, og/eller hevelse i huden din i forbindelse med ditt arbeid? Hudens viktigste funksjon er å være en «beskyttende barriere». Huden har med sine to kvadratmetre en stor kontaktflate, og hos de fleste mennesker tåler huden mye. Men hos noen av oss oppfører huden seg mer dramatisk. Arbeidet du utfører daglig kan være anstrengende for huden din. For eksempel, mye hudkontakt med vann, såpe, rengjøringsmidler, oljeprodukter, tjærevæsker og andre kjemiske produkter på jobb kan ødelegge hudens beskyttende barriere og få den til å reagere. Kulde, tørr luft og gjentatt friksjon på hendene kan også være skadelig. En håndverker får mekanisk slit på hendene, hvilket gjør at hudirriterende og allergifremkallende kjemikalier trenger lettere gjennom huden. Hudplager kan anses som arbeidsrelaterte når eksponeringen på jobb helt eller delvis er årsak til lidelsen, eller forverrer en tilstand som er der uavhengig av arbeidet/før arbeidet. Ofte ser man i forbindelse med debut av arbeidsrelaterte hudplager at det er bedring i ferier og/ eller helger, samt tilsvarende forverring når man er i arbeid. Håndeksem er det mest vanlige arbeidsrelaterte hudproblem, men hudplager kan også oppstå i ansiktet og/eller på andre deler av kroppen. Noen eksponeringer på jobb kan også føre til elveblest (urtikaria), som er en reaksjon som kommer ganske raskt (minutter–timer) etter kontakt med ulike matvarer og kjemiske tilsetningsstoffer og forsvinner når eksponeringen er borte. Soleksponering på grunn av utendørsarbeid kan også øke risikoen for hudkreft. Basert på Levekårsundersøkelse fra 2013, Statistisk sentralbyrå (SSB), oppgir cirka ti prosent av alle yrkesaktive i Norge at de har hudplager (ca. 250 000 yrkesaktive). Blant disse oppgir cirka én av fem at plagene helt eller delvis skyldes jobben. Hvordan ser håndeksem ut? Når hendene blir utsatt for mye belastninger i løpet av en arbeidsdag, vil huden reagere med kløe, rødhet, fortykket og avskallet hud, og med sprekker og sår. Hos noen kan det oppstå små kløende vann blemmer på siden av fingrene og i håndflaten. Ikke-allergisk håndeksem (Irritativ håndeksem) Du kan få denne type håndeksem når du jobber med ting som gjør at hendene dine er våte i lange perioder, og/ eller kommer i kontakt med rengjøringsmidler, oljeprodukter, rå matvarer, kulde, friksjon. Huden klarer ikke å reparere seg selv mellom hver gang den blir utsatt for slike belastninger, og den beskyttende hudbarrieren blir ødelagt på grunn av irritasjon. Allergisk håndeksem Når den beskyttende hudbarrieren er skadet, kan kjemiske stoffer fra for eksempel parfymert såpe, konserveringsmidler, lim, utfyllings 14 temahefte-46