FagLIg INNspILL materiale, maling, legging av gulvbelegg, isoleringsmaterialer, verktøy og sko lettere trenge inn i huden og fremkalle en allergisk eksem. Hvis du først har utviklet allergi for et kjemisk stoff, vil eksem oppstå hver gang du kommer i kontakt med disse stoffene. Er du så uheldig å bli allergisk mot et kjemisk stoff, vil du være det hele livet. Opplæring om risikofaktorer og hvordan man beskytter huden er effektivt for å unngå arbeidsrelaterte hudproblemer. Det er viktig at man starter med dette så tidlig som mulig fra lærlingtiden. Din arbeidsgiver er pliktig til å gi deg opplæring, og du er pliktig til å delta på det! Gode hansker hjelper til å beskytte hendene dine. Hva som er gode hansker for yrket ditt, vil variere avhengig av de typene kjemikalier du bruker. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe deg med å finne riktig type hansker. For eksempel for frisører og renholdsarbeidere er det anbefalt «akselerator-fri» nitril-hansker. Fuktighetskrem på morgenen, etter vått arbeid og på kvelden hjelper med å tilføre huden fuktighet og forsterke hudbarrieren. Solkrem med minimum faktor 50, samt beskyttelse mot sol, hjelper til å beskytte deg mot hudkreft når du har utendørsarbeid. Ved oppståtte hudproblemer er det viktig å handle raskt! Ta kontakt med din bedriftslege og/eller fastlege! En tidlig diagnose og behandling hjelper med å unngå at hudplagene blir langvarige. Huden din er de viktigste to kvadratmetre i ditt liv, og du kan holde en sunn hud på jobb! med livet som innsats 15 temahefte-46