med livet som innsats 18 – Heldigvis har det skjedd masse med arbeidssituasjonen til feierne. Før krøp de inni pipa, uten verneutstyr. Nå jobber de fra utsiden. Maskene er det viktigste verneutstyret de har, og de blir stadig bedre, sier Kirsebom. Feiere bruker masker med kullfiltre, mens røykdykkerne har overtrykksmasker som blåser inn frisk luft, samtidig som overtrykket hindrer røyk i å trenge inn. Renhold alfa og omega – Helt siden jeg begynte i 2009, har vi hatt fokus på hvor viktig det er med ren sone, også inne i bilene. Vi har søkt om midler til å bygge om bilene feierne bruker, så det skal bli helt tett mellom førerhuset og rommet der det skitne utstyret ligger, sier Kirsebom. Vaskerommet som tidligere var midt i stasjonen, er bygget om, så nå er det kun slusa inn i vaskehallen som er uren sone. Fokuset på renhold gjelder alt og alle på stasjonen, også alt utstyret brannmannskapene bruker blir nøye rengjort. På stasjonen jobber de også med å bygge opp et kartotek over alle kjemikalier de kommer borti. Årlige, grundige helsekontroller er et viktig HMS-tiltak. Frykter ikke avvik – Det er et press om HMS fra de yngste, de er veldig bevisst på dette, sier stasjonsmester Øystein Dølen. Nå ønsker de ansatte seg badstu. Ledelsen skjønner behovet og jobber for å få det til. Kirsebom forteller at stasjonen nylig har hatt postalt tilsyn av Arbeidstilsynet, som var veldig fornøyd. – Alle ansatte er godt kjent med HMS-regler og rutiner, som fins både på nett og i perm. Tidligere ble det nesten ikke rapportert avvik, men det er blitt mye bedre etter at vi tok i bruk datasystemet Compilo, som sikrer at avvik blir fulgt opp, sier brannsjefen. – Avvik er vi ikke redd for, det er helt nødvendig å vite om dem for å lage enda bedre rutiner, understreker Rita Kirsebom. Forsker på kreft hos brannmenn Fagforbundet støtter forskningsprosjektet Kreftrisiko blant brannmenn som startet i mars 2017 og pågår frem til 2021. Sammen med blant andre Kreftforeningen og Brannmenn mot kreft støtter LO og Fagforbundet et forskningsprosjekt i regi av Kreftregisteret og Stami som skal kartlegge forekomsten av ulike kreftformer og sammenligne med andre yrkesgrupper. Samtidig skal forskerne prøve å finne ut hvilke kreftfremkallere brannmannskaper utsettes for. Les mer: kreftregisteret.no, stami.no og brannmennmotkreft.no Utstyr og rutiner blir stadig bedre – Feierne er mest utsatt for giftstoffer. De står med ansiktet i pipa og jobber med kald sot hver eneste dag, sier brannsjef Rita Kirsebom ved Kongsberg brannstasjon. Tekst: ELLEN STAI Foto: colourbox rent og sUnt: Brannsjef rita kirsebom er opptatt av helsa til både feierne og brannmennene. 18 – Heldigvis har det skjedd masse med arbeidssituasjonen til feierne. Før krøp de inni pipa, uten verneutstyr. Nå jobber de fra utsiden. Maskene er det viktigste verneutstyret de har, og de blir stadig bedre, sier Kirsebom. Feiere bruker masker med kullfiltre, mens røykdykkerne har overtrykksmasker som blåser inn frisk luft, samtidig som overtrykket hindrer røyk i å trenge inn. Renhold alfa og omega – Helt siden jeg begynte i 2009, har vi hatt fokus på hvor viktig det er med ren sone, også inne i bilene. Vi har søkt om midler til å bygge om bilene feierne bruker, så det skal bli helt tett mellom førerhuset og rommet der det skitne utstyret ligger, sier Kirsebom. Vaskerommet som tidligere var midt i stasjonen, er bygget om, så nå er det kun slusa inn i vaskehallen som er uren sone. Fokuset på renhold gjelder alt og alle på stasjonen, også alt utstyret brannmannskapene bruker blir nøye rengjort. På stasjonen jobber de også med å bygge opp et kartotek over alle kjemikalier de kommer borti. Årlige, grundige helsekontroller er et viktig HMS-tiltak. Frykter ikke avvik – Det er et press om HMS fra de yngste, de er veldig bevisst på dette, sier stasjonsmester Øystein Dølen. Nå ønsker de ansatte seg badstu. Ledelsen skjønner behovet og jobber for å få det til. Kirsebom forteller at stasjonen nylig har hatt postalt tilsyn av Arbeidstilsynet, som var veldig fornøyd. – Alle ansatte er godt kjent med HMS-regler og rutiner, som fins både på nett og i perm. Tidligere ble det nesten ikke rapportert avvik, men det er blitt mye bedre etter at vi tok i bruk datasystemet Compilo, som sikrer at avvik blir fulgt opp, sier brannsjefen. – Avvik er vi ikke redd for, det er helt nødvendig å vite om dem for å lage enda bedre rutiner, understreker Rita Kirsebom. Forsker på kreft hos brannmenn Fagforbundet støtter forskningsprosjektet Kreftrisiko blant brannmenn som startet i mars 2017 og pågår frem til 2021. Sammen med blant andre Kreftforeningen og Brannmenn mot kreft støtter LO og Fagforbundet et forskningsprosjekt i regi av Kreftregisteret og Stami som skal kartlegge forekomsten av ulike kreftformer og sammenligne med andre yrkesgrupper. Samtidig skal forskerne prøve å finne ut hvilke kreftfremkallere brannmannskaper utsettes for. Les mer: kreftregisteret.no, stami.no og brannmennmotkreft.no Utstyr og rutiner blir stadig bedre – Feierne er mest utsatt for giftstoffer. De står med ansiktet i pipa og jobber med kald sot hver eneste dag, sier brannsjef Rita Kirsebom ved Kongsberg brannstasjon. Tekst: ELLEN STAI Foto: colourbox rent og sUnt: Brannsjef rita kirsebom er opptatt av helsa til både feierne og brannmennene. temahefte-46