med livet som innsats 20 Renovatørene i Oslo hadde tårer i øynene, da hovedtillitsvalgt i Oslo REN, Anne Sandborg, delte ut vinterhansker. Enkelte kalte det et jippo fra fagforeningen. For renovatørene betød hanskene et håp om en ny og levelig arbeidsframtid. De hadde jobbet vinteren gjennom med sommerhansker, såfremt de ikke kjøpte utstyr selv. Hanskeutdelingen skjedde mandag 20. februar, dagen etter at de ansatte i renovasjonsetaten i Oslo fikk 170 nye kollegaer. Veireno var konkurs og Oslo kommune hadde overtatt ansvaret for både tjeneste og ansatte. Verre enn fryktet Gjennom fire oppstartsmåneder dokumenterte Fagbladet en lang rekke brudd på HMS-bestemmelser: Kjøring uten signaltøy, noen ganger i joggedress, så godt som ingen med vernesko, ingen med hjelm på avfallsmottakene de første ukene, grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene og lite eller manglende opplæring. Avsløringene begynte ett år tidligere. Da startet Veireno opp i Vestfold. Arbeidstilsynet har senere fastslått de samme funnene i flere rapporter. Det endte til slutt med politianmeldelse av selskapets eier. Likevel var tillitsvalgte i renovasjonsetaten Oslo REN sjokkert da de møtte sine nye 170 kollegaer 20. februar. – Dette var faktisk verre enn fryktet, fastslo hovedtillitsvalgt Anne Sandborg. En dusj og ett toalett Sandborg reagerte på omfattende mangler av personlig verneutstyr og at 170 mann delte en dusj og ett toalett. For henne så det ut som om rundt halvparten manglet enten hansker eller vernestøvler. Da Fagbladet snakket med henne to måneder senere, i slutten av april, er fortsatt mange oppgaver uløst. – Det er tungt å snu en så stor organisasjon. Masse gjenstår, men mye er på gang. Vi har fått renovatørenes helvetesvinter Etter fire måneder med effektivisert lavprisrenovasjon i Oslo, er konklusjonen klar fra de tillitsvalgte: «Komplett galskap fra ende til annen.» Nå er de midt i en formidabel ryddejobb. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK oPtimist: anna Bajko, nyvalgt plasstillitsvalgt for renovatørene i oslo, står midt i en formidabel ryddeprosess. Dårlige arbeidsforhold • 170 mann på en dusj og ett toalett. • Omfattende mangel på verneutstyr som vernesko og støvler. • Tilfeller av ansatte som jobbet i joggedresser. • Mangel på hjelmer de første ukene. • Grove brudd på arbeids- tidsbestemmelser. • Lite og til dels manglende opplæring. 20 Renovatørene i Oslo hadde tårer i øynene, da hovedtillitsvalgt i Oslo REN, Anne Sandborg, delte ut vinterhansker. Enkelte kalte det et jippo fra fagforeningen. For renovatørene betød hanskene et håp om en ny og levelig arbeidsframtid. De hadde jobbet vinteren gjennom med sommerhansker, såfremt de ikke kjøpte utstyr selv. Hanskeutdelingen skjedde mandag 20. februar, dagen etter at de ansatte i renovasjonsetaten i Oslo fikk 170 nye kollegaer. Veireno var konkurs og Oslo kommune hadde overtatt ansvaret for både tjeneste og ansatte. Verre enn fryktet Gjennom fire oppstartsmåneder dokumenterte Fagbladet en lang rekke brudd på HMS-bestemmelser: Kjøring uten signaltøy, noen ganger i joggedress, så godt som ingen med vernesko, ingen med hjelm på avfallsmottakene de første ukene, grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene og lite eller manglende opplæring. Avsløringene begynte ett år tidligere. Da startet Veireno opp i Vestfold. Arbeidstilsynet har senere fastslått de samme funnene i flere rapporter. Det endte til slutt med politianmeldelse av selskapets eier. Likevel var tillitsvalgte i renovasjonsetaten Oslo REN sjokkert da de møtte sine nye 170 kollegaer 20. februar. – Dette var faktisk verre enn fryktet, fastslo hovedtillitsvalgt Anne Sandborg. En dusj og ett toalett Sandborg reagerte på omfattende mangler av personlig verneutstyr og at 170 mann delte en dusj og ett toalett. For henne så det ut som om rundt halvparten manglet enten hansker eller vernestøvler. Da Fagbladet snakket med henne to måneder senere, i slutten av april, er fortsatt mange oppgaver uløst. – Det er tungt å snu en så stor organisasjon. Masse gjenstår, men mye er på gang. Vi har fått renovatørenes helvetesvinter Etter fire måneder med effektivisert lavprisrenovasjon i Oslo, er konklusjonen klar fra de tillitsvalgte: «Komplett galskap fra ende til annen.» Nå er de midt i en formidabel ryddejobb. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK oPtimist: anna Bajko, nyvalgt plasstillitsvalgt for renovatørene i oslo, står midt i en formidabel ryddeprosess. Dårlige arbeidsforhold • 170 mann på en dusj og ett toalett. • Omfattende mangel på verneutstyr som vernesko og støvler. • Tilfeller av ansatte som jobbet i joggedresser. • Mangel på hjelmer de første ukene. • Grove brudd på arbeids- tidsbestemmelser. • Lite og til dels manglende opplæring. temahefte-46