reNOvasjON på aNBuD ser Framover: anna Bajko og hennes 178 kollegaer på alnabru, har vært igjennom en helvetesvinter, der helse, miljø og sikkerhet ble kasta på dynga i anbudskjøret. etter at kommunen overtok, er de optimister. ny avtale med klesleverandør, det kartlegges hvem som trenger språkopplæring, verneombud er på plass og skal på kurs. Nye brakker er bestilt, men leveringstida er lang, forteller hun. I tillegg gjennomgår etat og tillitsvalgte de mange forskjellige kontraktene. – Alle er registrert i det nye systemet for arbeidstid, noe som gir full oversikt og straks melder hvis det utføres arbeid i strid med arbeidstidsbestemmelsene, opplyser Sandborg. God stemning på Alnabru Nyvalgt plasstillitsvalgt, lastebilsjåfør og renovatør Anna Bajko, tar imot Fagbladet med et stort smil på parkeringsplassen på Alnabru. Hun er eneste kvinne blant 178 renovatører. For få uker siden påtok hun seg en tillitsvalgtoppgave som kanskje er blant byens tøffeste. Kollegaene Bajko representerer har vært presset til det ytterste, langt ut over lovens ram- mer. De har vært gjennom seks måneder med frustrasjon, utskjelling, maratondager, skandaler og til slutt konkurs for den private operatøren. – Det var galskap, medgir Bajko. En galskap som slet hardt på de ansatte. Den til vanlig smilende renovatøren blir alvorlig når innkjøringsperioden denne vinteren tas opp. Rundt henne samles kollegaer, mens hun finner fram nøkler for å ta fatt på dagens rute. – Vi har mye å prate om, mange spørsmål og mange uløste oppgaver, men vi er optimister. Vi er blitt en sammensveiset gruppe som støtter hverandre. Nå tar vi ett trinn av gangen til ting er i orden, sier hun. Det er ennå lenge til alt er ok – Alle er glad for at kommunen overtok, men vi har fortsatt problemer. Vi har mange spørsmål og få svar, sier Anna Bajko. Renovatørene etterspør norskkurs, arbeidstøy og utstyr, og ikke minst om det som opptar dem mest av alt: Rutene de kjører. Når skal de justeres? Da Veireno overtok avfallsinnsamlinga 3. oktober i fjor, ble all kjøring i byen lagt om og avfallet ble hentet ved såkalte optimaliserte ruter. De fungerer dårlig. – Noen lag har altfor mange beholdere på ruta, mens andre har overkapasitet. Enkelte ruter lar seg ikke gjennomføre uten å overlaste bilen. Renovatøren må enten kjøre på avfallsstasjonen og tømme bilen før ruta er ferdig, eller de må de laste mer enn lovlig i bilen. Enten blir de forsinket, eller så bryter de loven. Det stresser, sier Anna Bajko. utfordringer 1. Få ut manglende lønn. Sørge for korrekt bekledning og verneutstyr til alle. 2. Større arbeidsbrakke. I dag deler 170 mann en dusj og ett toalett. 3. Språkutfordringer og HMS. Sørge for at alle forstår sikkerhetsregler. Tilby norskkurs. 4. Gjennomgå et sammensurium av forskjellige arbeidskontrakter og lage nye. med livet som innsats 21 temahefte-46