med livet som innsats 22 Arbeidsplassen skal være trygg for alle ansatte. Derfor skal det være nulltoleranse for seksuell trakassering og annen trakassering. Loven er klar på at arbeidsgiver skal forebygge og hindre trakassering på arbeidsplussen – uavhengig av om det er ledere, kollegaer, brukere eller kunder som trakasserer. Du er selv et arbeidsmiljøproblem hvis du ikke klarer å si unnskyld og å slutte med oppførsel som rammer andre. Men hvordan vet du hva som er greit og ikke greit? Unngå å bli et arbeidsmiljøproblem: • Ikke kommenter intime kroppsdeler på folk du ikke er intim med. • Ikke heng opp eller send nakenbilder eller porno. • Ikke press din seksualitet på andre og la andre sette sine egne grenser. • Jobbreiser og sosiale arrangementer med jobben er i denne sammenheng også jobb. • Ikke kall andre neger, terrorist, hore, mongo, jøde, homo ol. • Ikke tillegg folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, legning, nedsatt funksjonsevne, kulturell og religiøs tilhørighet. • Ikke gjør noen ansvarlig for andres handlinger bare fordi de tilhører samme gruppe. • Si fra når noen bryter reglene. Hva gjør du hvis du ser eller opplever trakassering? Du skal alltid si ifra hvis du ser eller opplever noe som kan være trakassering. Hvis du ikke ønsker å si fra direkte, skal du varsle leder, tillitsvalgt eller verneombud. Hvis leder selv er problemet, skal overordnet leder varsles. Du kan også kontakte bedriftshelsetjenesten, Arbeidstilsynet eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hva gjør ledere som mottar rapport om trakassering? Leder er forpliktet gjennom loven til å forebygge og ta tak i trakassering på arbeidsplassen. Han eller hun skal reagere raskt og gjennomføre seksuell trakassering - er du et arbeidsmiljøproblem? Flørting, fleip, tull, eller «kødding» er ikke seksuell trakassering. Men klarer du ikke å vurdere hva som er hyggelig og hva som oppleves ubehagelig for kollegaen din, må du slutte med det. Claus Jervell er seniorrådgiver hos likestillings- og diskrimineringsombudet. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer Trakassering er enhver form for handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. 22 Arbeidsplassen skal være trygg for alle ansatte. Derfor skal det være nulltoleranse for seksuell trakassering og annen trakassering. Loven er klar på at arbeidsgiver skal forebygge og hindre trakassering på arbeidsplussen – uavhengig av om det er ledere, kollegaer, brukere eller kunder som trakasserer. Du er selv et arbeidsmiljøproblem hvis du ikke klarer å si unnskyld og å slutte med oppførsel som rammer andre. Men hvordan vet du hva som er greit og ikke greit? Unngå å bli et arbeidsmiljøproblem: • Ikke kommenter intime kroppsdeler på folk du ikke er intim med. • Ikke heng opp eller send nakenbilder eller porno. • Ikke press din seksualitet på andre og la andre sette sine egne grenser. • Jobbreiser og sosiale arrangementer med jobben er i denne sammenheng også jobb. • Ikke kall andre neger, terrorist, hore, mongo, jøde, homo ol. • Ikke tillegg folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, legning, nedsatt funksjonsevne, kulturell og religiøs tilhørighet. • Ikke gjør noen ansvarlig for andres handlinger bare fordi de tilhører samme gruppe. • Si fra når noen bryter reglene. Hva gjør du hvis du ser eller opplever trakassering? Du skal alltid si ifra hvis du ser eller opplever noe som kan være trakassering. Hvis du ikke ønsker å si fra direkte, skal du varsle leder, tillitsvalgt eller verneombud. Hvis leder selv er problemet, skal overordnet leder varsles. Du kan også kontakte bedriftshelsetjenesten, Arbeidstilsynet eller Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hva gjør ledere som mottar rapport om trakassering? Leder er forpliktet gjennom loven til å forebygge og ta tak i trakassering på arbeidsplassen. Han eller hun skal reagere raskt og gjennomføre seksuell trakassering - er du et arbeidsmiljøproblem? Flørting, fleip, tull, eller «kødding» er ikke seksuell trakassering. Men klarer du ikke å vurdere hva som er hyggelig og hva som oppleves ubehagelig for kollegaen din, må du slutte med det. Claus Jervell er seniorrådgiver hos likestillings- og diskrimineringsombudet. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer Trakassering er enhver form for handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. temahefte-46