ingen HelseFare: – kalkbehandlingen av plastgraver har uvurderlig betydning for arbeidet vårt. det er som natt og dag, sier gravplassleder inger strand og gravplassarbeider tor Harald Johnsen ved lademoen kirkegård. Helsefare for gravplassarbeidere Det å åpne graver som ikke har blitt nedbrutt på vanlig måte, har flere konsekvenser for de ansatte. I tillegg til den psykiske belastningen er det et miljøproblem, mye lukt og gir utrivelige forhold. Ny teknologi med blant annet kalkbehandling, sørger for nedbrytning i disse gamle gravene. Da kan gravene brukes om igjen, og arbeidsforholdene blir som de skal være, uten ubehag. Kilde: Nomias/gravplassforvaltningen i Trondheim lik svøpt i plast ble en helseutfordring Gravsteder der den døde er pakket i plast eller er begravd i leire, er en stor utfordring for kirkegårdsarbeiderne. Ny teknologi har gjort arbeidsmiljøet levelig igjen. Tekst og foto: BENTE HAARSTAD Fra cirka 1960 til 1985 ble de døde pakket i plast. Dette skulle gi mindre avrenning og således være bra for miljøet. Kroppen ble da ikke så for gjengelig som den burde, noe som fikk grufulle konsekvenser for gravplassarbeiderne da det tre tiår og noen hundre tusen begravelser senere ble tid for å gjenbruke gravene. Jobben ble en påkjenning På grunn av plasten var de døde ikke blitt til jord. Mangelen på oksygen gjorde at den organiske delen av kroppen isteden var blitt kapslet inn av en slags voks. Arbeidet ble utålelig for dem som arbeidet på kirkegårdene. – Døden er uvirkelig for så mange, men for oss som arbeider her, er den noe konkret. Men i disse plastgravene visste vi aldri hva som ville møte oss. Mange fikk store problemer. Jobben ble en påkjen ning. Lukten var ubeskrivelig. Arbeidet ble veldig utrivelig, rett og slett et voldsomt ubehag. Enkelte fikk psykiske problemer. Luktproblemene var også så ille at det plaget pårørende på kirkegården, sier Inger Strand, gravplassleder ved Lademoen og Lade kirkegård i Trondheim. En grav er etter loven fredet i minimum 20 år, og i Trondheim går det gjennomsnitt 55 år før en grav brukes på nytt igjen. Fikk slippe «plastgravene» Kommuneforbundet tok tak i saken, og ble pådriver for at kirkegårdsarbeiderne skulle få slippe plastgravene. Kirkelig Fellesråd i Trondheim 26 temahefte-46