FagLIg INNspILL grupper der HMS-arbeidet har opplevd store tilbakeslag. Man investerer ikke lenger i utstyr som kan lette oppgavene for dem som jobber der, fordi det er billigere å heller ha flere personer i arbeid. Et sånt arbeidsliv ønsker vi ikke å gå tilbake til. Vi må derfor ta HMS-arbeidet på ramme alvor selv om det kan kan være tidkrevende og vanskelig. Det er viktig at arbeidsgiver og arbeidstaker står sammen om å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Denne likevekten frykter vi vil forringes om vi går mot et arbeidsliv på anbud. Et arbeidsliv uten faste, trygge ansettelser. Et arbeidsliv som er mer opptatt av billigst mulig arbeidskraft enn av kvalitet og solidaritet. Vi har allerede erfart at organisasjonsgraden er lavere i bemanningsbyråer og i useriøse virksomheter. Det vil igjen gå ut over partssamarbeidet, da arbeidstakerne vil få færre til å representere seg. Som landets største arbeidstakerorganisasjon må vi kjempe mot denne utviklingen. Vi må kjempe for faste, trygge jobber. Vi må kjempe for kvalitet i tjenesten. Vi må vise at investering i egne medarbeidere er langsiktig og fornuftig, både bedriftsøkonomisk, men ikke minst med tanke på folks liv og helse. temahefte-46