KreveNDe KjØreruTer som administrerer busstrafikken, skulle ta hensyn til et vedtak som fylkestinget fattet i fjor sommer. I dette vedtaket heter det blant annet at det må legges til rette for, der det er praktisk mulig og innenfor fornuftige økonomiske rammer, at sjåførene kan ta spisepauser sammen med kollegaer i fellesarealer. – Må følge opp vedtak – Slik anbudspapirene er utformet, har ikke AtB tatt hensyn til dette vedtaket. Nå må sjåførene ta de fleste spisepausene sine på hvilebuer, blant annet fordi det er totalforbud mot å bli avløst på ruta. Det er også uaktuelt å frakte sjåførene til stasjoneringsstedet fordi det blir for dyrt, sier Ole Roger Berg, leder i Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens forening i Trondhein. Han mener det er viktig å legge til rette for gode sosiale forhold, ikke minst med tanke på rekruttering til bussjåføryrket, noe som mange busselskaper har slitt med. – Vi vil ikke ha spisepauser i hvilebuer, vi vil ha dem i større sosiale fellesrom, som kantiner, med mulighet til felles prat, læring og erfaringsutveksling. Derfor må fylkeskommunen følge opp fylkestingets vedtak, sier han. – Krevende at alle skal spise sammen – Vi skal bygge nye depoter og knutepunkter i de kommende årene, og der vil det bli gode fasiliteter for sjåførene. Vi har også flotte hvilebuer som enkelte sjåfører nok må finne seg i å bruke. At alle sjåfører skal spise i fellesskap, er et krav som ikke er gjennomført noen andre steder, og det vil bli meget krevende å få til, sa fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag Erlend Solem til Adresseavisen under streiken. Men streiken førte til en bevisstgjøring blant fylkespolitikerne. Blant annet ble det i etterkant vedtatt at AtB skal skaffe itsystemer som gjør det mulig med bedre arbeidsrutiner. Dermed kan det bli mulig med raskere avløsning, og gjennom det bedre mulighet for flere til å spise i felleslokaler. – Våre krav er delvis imøtekommet. I alle fall er dette et skritt i riktig retning, sier Ole Roger Berg. I tillegg har fylkesordfører Tore O. Sandvik fått gjennomslag for at fylkesrådmannen skal fremme en sak til fylkestinget om hvordan Sør-Trøndelag kan være et foregangsfylke i å tilrettelegge felles fasiliteter for buss sjåfører på ett eller flere knutepunkter i Trondheim fra 2019. Forhandlet om dopause Et annet problem for sjåfører er at tidsmarginen mellom hver tur, såkalt reguleringstid, er blitt Foto: Simen Aker Grimsrud presset de siste årene for å få ned prisen på anbudene. Ofte er marginene så små at sjåførene ikke en gang rekker innom et toalett før de må av gårde igjen. Dette var et tema da bussbransjeavtalen ble revidert under hovedforhandlingene i fjor vår. – Jeg tror en ekstra pause ville hatt en stor helsegevinst. Det å leve med stress er ikke bra i lengden, sa tillitsvalgt for sjåførene i Unibuss i Oslo, Marit Sauge, før forhandlingene startet. I forhandlingene fikk arbeidstakerorganisasjonene gjennomslag for «do-pause», men Marit Sauge skulle ønske at formuleringen hadde vært enda tydeligere. – Det er selvsagt positivt at vi har fått en formulering om reelle kjøretider og tid til personlige behov i tariffavtalen, men min personlige mening er at formuleringen burde være forpliktende for bestillerselskapene, slik at det blir et vilkår i anbudsutlysningene, mener hun. Fortsatt vanskelig å gå på do Så sent som i april i år fortalte bussjåfør Per Petterson i Oslo at sjåførene ikke tør å drikke noe når de er på jobb fordi de ikke har muligheten til å gå på toalettet. Av og til må de gjemme seg i bussen og tisse på ei flaske de har med seg. – Situasjonen for dagens bussjåfører er ikke tilfredsstillende, og det er beklagelig at de må jobbe under slike forhold. Vi ser derfor nå på en ny modell sammen med Akershus fylkeskommune og Akershus kollektivterminaler for å ta tak i dette, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i administrasjonsselskapet for kollektivtrafikk i Osloregionen til NRK Østlandssendingen. tYdeligere: tillitsvalgt marit sauge i Unibuss skulle ønske formuleringene om dopauser hadde vært enda tydeligere og et vilkår i anbudsutlysningene. med livet som innsats 31 temahefte-46