glad For avvik: ansatte i lørenskog kommune blir stadig flinkere til å rapportere avvik, og det er ledelsen fornøyd med. Fra venstre eiendomskonsulent nick eidhagen, rådgiver Hms Heidi Finden og kommunaldirektør knut edvard Helland. Positivt stress i lørenskog Ledelsen i Lørenskog er svært opptatt av avvik. Målet er et enda bedre arbeidsmiljø for alle ansatte i kommunen. Tekst: ELLEN STAI Foto: ANDERS STAI FOUGNER – Vi ønsker ikke å ha avvik, det vil si at alt ikke fun-Lav terskel gerer som det skal, men vi vil vite om dem når de I august 2016 begynte Heidi Finden i en nyopper der. Ellers er det vanskelig å korrigere rutiner og rettet stilling som rådgiver for kvalitet og HMS etablere gode tiltak for helse, miljø og sikkerhet med ansvar for å kurse kommunens ansatte og ta (HMS), sier Knut Edvard Helland, kommunal-i bruk det nye verktøyet. Hun samarbeider tett direktørfortekniskavdelingiLørenskogkommune. med kommuneledelsen. – Vi har alltid hatt rutiner, men det nettbaserte – Vi ønsker lav terskel for avvik og jobber for at internkontrollsystemet Compilo har gitt oss bedre ledere skal foreta gode analyser og utarbeide kontroll på avvik. Det er enkelt å melde avvik, relevante tiltak. Hva var den egentlige årsaken håndtere dem og bruke statistikken. Fordi mange til at avviket skjedde? Hva kan vi gjøre for å flere avvik meldes inn, får vi gjort noe med dem. hindre at det skjer igjen? 32 temahefte-46