For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 47pleie i praksis For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 47pleie i praksis temahefte-47