ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken illustrasjoner: Johan Reisang Medarbeidere: Karin E. Svensen, Linn Stalsberg , Åslaug Rygg layout: Nylund Larsen AS Trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 17. oktober 2017. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 18-20 8–11 < 3 Leder < 4–7 Faglig innspill: Ingvar Skjerve < 8–11 Sykepleie i tråd med forskningen < 12–15 Vi trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere med spesialisering < 16–17 Faglig innspill: Cathrine Krøger < 18–20 Skal klare mest mulig selv < 21–23 Faglig innspill: Linda Hægdahl < 24–25 Fagleg innspel: Tonje Thorbjørnsen < 26–27 Ny kunnskap kommer ikke alltid pasientene til gode < 28–33 Faglig innspill: Joakim Caspersen INNHOLD 26-27 Foto: colourbox Foto: colourbox ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken illustrasjoner: Johan Reisang Medarbeidere: Karin E. Svensen, Linn Stalsberg , Åslaug Rygg layout: Nylund Larsen AS Trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 17. oktober 2017. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 18-20 8–11 < 3 Leder < 4–7 Faglig innspill: Ingvar Skjerve < 8–11 Sykepleie i tråd med forskningen < 12–15 Vi trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere med spesialisering < 16–17 Faglig innspill: Cathrine Krøger < 18–20 Skal klare mest mulig selv < 21–23 Faglig innspill: Linda Hægdahl < 24–25 Fagleg innspel: Tonje Thorbjørnsen < 26–27 Ny kunnskap kommer ikke alltid pasientene til gode < 28–33 Faglig innspill: Joakim Caspersen INNHOLD 26-27 Foto: colourbox Foto: colourbox temahefte-47