sykepleie i tråd med forskningen Sykepleiere er pålagt til enhver tid å arbeide ut ifra den nyeste forskningen på sitt felt. Men hvor lett er det å holde seg oppdatert? Legger arbeidsgiveren det til rette for dette, og forstår sykepleierne språket i vitenskapelige artikler? Tekst: Linn Stalsberg Foto: colourbox Ja, det gjør de. Dette er sykepleierne opplært til, sier Unni Hembre, instituttleder for helsefag ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun mener at sykepleiere i dag er godt rustet til å lese vitenskapelige artikler etter endt utdan ning. Mens redaktøren i forskning.no, Nina Kristiansen, er ganske overbevist om at det ofte utilgjengelige språket i vitenskapelige artikler kan ekskludere en sykepleier fra å forstå hva en annen sykepleier har skrevet og forsket på. Sykepleierne selv, her representert ved helse søster Sunniva Linløkken Granlund, savner mest av alt rammevilkår og tid til å sette seg inn i ny forskning i en travel arbeidshverdag. – Det kan i ytterste konsekvens bety liv eller død, sier hun. Trenger tid til oppdatering Sunniva Linløkken Granlund er sykepleier med erfaring fra hjemmesykepleien. Hun tar videre utdanning som helsesøster og startet denne høsten i ny jobb på Oslos østkant. Hun forsøker å holde seg oppdatert på ny forskning innenfor sitt felt. – Ifølge helsepersonelloven plikter vi å oppdatere oss. Men jeg tror likevel at en del kollegaer ikke gjør det, sier Granlund. – Hvorfor ikke? – Sykepleiere har utrolig travle arbeidsdager. < Det legges ikke til rette fra ledelsen for at den 8 temahefte-47