f ffO OOr rrs ssK KKN NNI IIN NNg ggs ssf ffO OOr rrM MMI IID DDL LLI IIN NNg gg OppDaTering: Helsepersonelloven pålegger sykepleiere å holde seg faglig oppdatert, men slett ikke alle arbeidsgivere legger til rette for det. temahefte-47