fOrsKNINgsfOrMIDLINg Å formidle forskning handler om demokrati, det er fellesskapets verdier som er investert her og skal formidles. seg utilgjengelig. Selvsagt kan ikke alle forstå vitenskapelige artikler på alle fagfelt, men jeg syns sykepleiere burde kunne forstå sitt eget felt, sier Kristiansen. Forskning i flere medier Forskning er tilgjengelig på flere måter, der vitenskapelige artikler bare er en variant. I tillegg har alle utdanningsinstitusjoner en kommunikasjonsavdeling som skal formidle forskningen utad. Det fins også nettaviser og andre medier som skriver journalistisk om forskning. – Jeg ser ofte formidling fra kommunikasjonsavdelingene som er for utilgjengelig, fordi den ofte handler om å gjøre forskeren fornøyd, sier Kristiansen, som sier at hun som redaktør er opptatt av at hennes journalister bruker «menneskespråk» når de skriver om forskning. Alle, uavhengig av alder og utdanning, skal kunne lese og forstå det vi skriver på vårt nettsted, sier Kristiansen. De har diskusjoner hele tida: Hva betyr egent lig «kognitiv», eller «diskurs» eller «imple mentere»? De jobber hele tida for ikke å bli smittet av forskernes språk. – Å formidle forskning handler om demokrati, det er fellesskapets verdier som er investert her og skal formidles, sier Kristiansen, som holder skrivekurs blant annet for helsepersonell i nettopp dette. Unni Hembre er leder ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er ikke bekymret for at sykepleiere ikke forstår forskning på eget felt. – Dette er de godt utdannet til å beherske. Sykepleiere er pålagt å jobbe i samsvar med anerkjent forskning og erfaring, det vi kjenner som kunnskapsbasert praksis. Det betyr sykepleiere som etterspør, leser, forstår og anvender ny forskning i sitt arbeid, sier Hembre. Forventer at studentene forstår Hun understreker at sykepleie i dag er høyere høyskolen av studentene. – Men får sykepleiere i jobb tid til å følge dette opp? – Både spesialistog kommunehelsetjenesten har plikt til å drive kunnskapsbasert. Vi utdanner sykepleierne i samarbeid med praksisstedene, sørger for kunnskapen, men det er arbeidsgiver, og ikke utdanningen, som senere har ansvaret for å utvikle kunnskapen videre. Så kan jeg være bekymret for at det ikke settes av nok tid til fordypning og innhenting av kunnskap i ulike tjenester, men det er nødvendig hvis tjenesten skal være kunnskapsbasert, avslutter Hembre. utdanning, der studentene lærer kritisk tenkning, metodikk og fagspråk som gjør artiklene tilgjengelig for dem og gjør dem i stand til å vurdere. – Alle som har gjennomført en bachelor, lærer dette, forsikrer hun, og legger til at dette forventer UFOrsTÅelig: – Jålete forskere er mer opptatt av å framstå som akademiske enn å bli lest av mange, mener nina kristiansen i forskning.no. Foto: Erik Norrud temahefte-47