– Vi trenger både sykepleiere og helsefagarbeidere med spesialisering Både fagskoler og høgskoler tilbyr videreutdanning for helsefagarbeidere. Noen velger fagskolen for å fortsette å arbeide nær pasientene. Andre velger sykepleien, blant annet for å øke sjansen til hel og fast stilling. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: SISSEL M. RASMuSSEN Helsefagarbeidere kan velge minst to veier videre. Den ene mer teoretisk enn den andre. De kan ta studiespesialisering på videregående for deretter å ta sykepleierstudiet, eller de kan spesialisere seg på en fagskole. Nå kjører Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i tillegg et pilotprosjekt for 30 helsefagarbeidere som begynte på sykepleierstudiet etter et forkurs i norsk og matematikk. Tine tror både en spesialisering på fagskole og utdanning som sykepleier åpner flere dører. Vil beholde pasientkontakten – For meg er kontakten med pasientene veldig viktig. På sykehus har sykepleierne gjerne mindre kontakt med pasientene enn helsefagarbeiderne. Jeg ønsker å arbeide på sykehjem, i hjemmetjenesten eller på helsehus, Kan også bli vernepleier og barnehagelærer Høgskolen i Oslo Akershus (HiOA) tilbyr også barne- og ungdomsarbeidere utdanning som barnehagelærere. universitetet i Tromsø (uiT) har opprettet fem plasser i Harstad for fagarbeidere som vil videreutdanne seg til vernepleiere. Dette er foreløpig pilotprosjekter. De helsefagarbeiderne og da vil jeg ha mye Jeg ønsker å arbeide som velger sykepleier kontakt med pasientene studiet, velger en ny og på sykehjem, i hjemmeuansett om jeg er helsemer teoretisk profesjon, tjenesten eller på helsehus, og fagarbeider eller sykemens de som tar fagpleier, sier Tine Melby. da vil jeg ha mye kontakt med skolen, fortsetter i et mer Hun begynte på sykepraktisk yrke som fagpasientene uansett om jeg er pleierstudiet i august og arbeidere. Behovet for helsefagarbeider eller sykepleier. syns ennå det er for tidlig begge yrkesgruppene ventes å vokse i framtida. Mer ansvar som sykepleier Helsefagarbeider Tine Melby stortrives på syke pleierstudiet ved HiOA. Det var først og fremst drømmen om å lære mer og få mer ansvar som fikk henne til å studere. – Men selvfølgelig også for å få høyere lønn og større mulighet til fast stilling, sier hun. Hun kunne også ha tenkt seg å gå fagskolen i stedet. – Jeg søkte på Kreftomsorg og lindrende pleie på Fagskolen på Bjørkelangen for fem år siden, men måtte si fra meg plassen da jeg ble gravid. Nå fins ikke det tilbudet lenger, forteller hun. å si om helsefagarbeiderne skiller seg fra de studentene som kommer rett fra videregående. – Foreløpig har jeg bare sett at vi har hatt en fordel på øvingspost. Vi har mer erfaring med prosedyrene for blodtrykk og mye av det vi ellers skal øve på der. Jeg regner med at de som ikke har bakgrunn som helsefagarbeider, også må lese mer for å forstå grunnleggende sykepleie, sier hun. Positiv til nye tilbud fra høgskolen Fagforbundet har vært den sterkeste pådriveren for Yveien, det vil si muligheten for fagarbeidere til å studere ved universitet og høgskoler. Iren Luther, nestleder i Fagforbundet 12 temahefte-47