pleie i praksis 13 spesIaLIserINg FagBreV er Bra: – Det er ikke riktig at du må ta høgskoleutdanning for å få full jobb, mener iren luther. spesIaLIserINg FagBreV er Bra: – Det er ikke riktig at du må ta høgskoleutdanning for å få full jobb, mener iren luther. temahefte-47