fagskoler Helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere kan finne tilbud om spesialisering ved fagskoler over hele landet. På nettsida utdanning.no finner du en oversikt over alle fagskolene. På nettsida nokut.no kan du også se hvilke som er godkjent, og som dermed gir rett til støtte fra lånekassa. Yveien Yrkesfaglig vei til høgskolestudium og -profesjon. fagskoler Helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere kan finne tilbud om spesialisering ved fagskoler over hele landet. På nettsida utdanning.no finner du en oversikt over alle fagskolene. På nettsida nokut.no kan du også se hvilke som er godkjent, og som dermed gir rett til støtte fra lånekassa. Yveien Yrkesfaglig vei til høgskolestudium og -profesjon. Seksjon helse og sosial (SHS), er derfor svært glad for at helsefagarbeidere og barneog ung domsarbeidere nå har fått flere muligheter. Selv om fagbrev er en god yrkesutdanning, skjønner hun at noen ønsker å skifte profesjon. – Det er ofte vanskeligere for helsefagarbeidere Fagarbeidernes kompetanse Nestlederen i SHS mener det ikke bør være en selvfølge at helsefagarbeidere må gjennom alle fag og all undervisning når de tar sykepleien. – Det innebærer en anerkjennelse av kompetansen til helsefagarbeiderne å vurdere fritak for enn for sykepleiere å få seg jobb. Jeg tror det er en grunn til at mange helsefagarbeidere ønsker å ta sykepleierutdanning, sier hun. – Men det skal jo ikke være sånn at du må bli sykepleier for å få full jobb. Fagforbundet mener at fagbrev og fagskole Men det skal jo ikke være sånn at du må bli sykepleier for å få full jobb. deler av utdanninga, mener hun. – Utdanninga, både på fagskolen og på høgskolen, må bygge videre på det hjelpe pleierne og helsefagarbeiderne kan fra før. De kan en masse etter flere år i jobb. Luther anser pilotprosjektet er en god vei inn i arbeidslivet, og at fagarbeidere med og uten spesialisering på fagskolen har god og nyttig kompetanse, legger hun til. Luther tror fagbrev og fagskole passer bedre enn høgskolen for dem som ønsker å arbeide nær pasienten, selv om mange sykepleiere også gjør det. ved HiOA som et skritt på veien mot en reell Yvei fra fagbrev til høgskoleeller universitetsutdanning. – Jeg er veldig spent på hvordan det går med studentene og på evalueringen av prosjektet, sier hun. Foto: Karin E. Svendsen Åpner DØrer: – Uansett om du velger fagskole eller høgskole, vil du som fagarbeider få bedre muligheter på arbeidsmarkedet, tror Tine Melby. 14 temahefte-47