fagLIg INNspILL Likevel er sentralisering en bevisst utdan ningspolitikk. Hensikten er å skape «robuste forskningsmiljøer», og for HiOAs del er målet å bli ledende på å tilby «fremragende profesjonskvalifisering av høy vitenskapelig kvalitet og yrkesrelevans». Da kan det synes langt igjen. Til å ha så store ambisjoner har resultatene hittil vært ganske stusselige. Et kjerneproblem for profesjonsfagene er et økende gap mellom teori og praksis. Noe av problemet ligger i høyskolestrukturen. I motsetning til på medisinstudiet, der lærerne ofte er halvt i klinikk og halvt i undervisning, har høyskolelærere fulle stillinger. Det betyr at mange ikke har vært i nærheten av praksisfeltet på flere tiår. Dette bærer undervisningen preg av. Fore lesningssalene er overfylt når vi har eksterne forelesere – helst med erfaringer fra praksis. Med hederlige unntak er det derimot glissent når høyskolens egne ansatte foreleser. Mye fordi det teoretiske bærer preg av å ha ligget hermetisert i årevis på høyskolen, og fremstår lite relevant og oppdatert. Det som har forundret meg mest i disse årene, er skolens underminering av sykepleie som håndverk. Også nå, da vi studenter uttrykker stor begeistring over alt vi lærer i praksis på sykehus. Studieveilederen minner oss om at sykepleie er langt mer kompleks enn «bare» å kunne prosedyrene. Det kan hvemsomhelst lære seg, får vi høre. Kommuni kasjon derimot... Er det noe jeg har lært i møte med praksis, så er det hvor mye vi sykepleiere faktisk skal kunne som håndverkere. Et håndverk som krever teoretiske begrunnelser som er langt mer oppdaterte og relevante enn dem de hvert år tørker støv av på høyskolen. Blir vi gode håndverkere i bunn, vil vi også kunne lage nyttig og solid forskning, eller bli gode ledere for den del. Med den nedvurderingen av den praktiske delen av utdanningen i høyskolesystemet, ender vi som ulne samfunnssynsere som kan litt av alt; kommunikasjon, ledelse, endringsvilje. Det er noe hvemsomhelst kan lære seg. Og hva ville pasienten valgt? En sykepleier som kom inn, så deg varsomt inn i øynene og utøvet sine ferdigheter i motiverende intervju. Eller en som faktisk kunne redde liv. Cathrine krøger er litteraturkritiker og sykepleierstudent. temahefte-47