fagLIg INNspILL Før var jeg hjelpepleier... Da jeg var ferdig utdannet i 2001, mottok jeg stolt min autorisasjon som hjelpepleier. I dag er jeg ikke lenger stolt, men fullstendig utslitt. linda Hægdahl er hjelpepleier med viderutdanning i psykiatri. Hun er også tillitsvalgt i Fagforbundet pleie og Omsorg Oslo. I 2001 var jeg hjelpepleier, gikk på jobb som siden rengjøringsbyrået ikke vasker i dag, og skal hjelpepleier. I dag er jeg hjelpepleier, kokk, vakttil å gå inn på rommet. Heldigvis kommer en mester, portør, vaskehjelp, jeg overtar oppgaver kollega og sier hun kan ta over. sykepleieren ikke rekker å gjøre, jeg fortsetter Når siste maskinen med oppvask er ferdig etter arbeidet fysioterapeuten har startet. Jeg løper fra frokost, gjør jeg meg klar til å lage lunsj til oppgave til oppgave og rekker ikke gjøre meg pasientene. 24 pasienter skal ha måltid nummer helt ferdig med noe. Jeg skriver tiltaksplaner, to. Litt usikker på hva som skal lages i dag, men men har ikke tid til å utføre tiltakene. Jeg må ta finner sikkert ut av det etter hvert. Håper at det snarveier fordi en klokke ringer idet jeg skal til å ikke tar for lang tid. Jeg har to tiltaksplaner som legge til rette for noe slik at pasienten skal bli mer skal skrives. Mine primærpasienter skulle hatt selvhjulpen. Det går så mye fortere om jeg gjør tiltaksplanene i går, men måtte utsette det da det det selv. var en pasient som ble akutt Jeg løper fra Johansen på toadårlig og måtte ha 113, Sepsis lettet for å sette på kaffen til Jeg løper fra (red. anm. også kalt blodforfrokosten, tilbake til Johansen og giftning). oppgave til setter ham foran vasken for så å Mens jeg står og forbereder løpe tilbake til kjøkkenet for å oppgave og rekker lunsj, kommer en pleieassistent skjære opp ost og sette på egg. Tilikke gjøre meg helt og sier at Olsen har hovne bein, bake til Johansen for å hjelpe ham og hun er usikker på hva hun skal ferdig med noe. Jeg på med benklær, for så løpe til gjøre. Jeg sender henne til sykeHansen. Setter ham på toalettet skriver tiltaksplaner, pleieren, sykepleieren kommer til før jeg løper til kjøkkenet for å men har ikke tid til meg og spør om jeg har mulighet sette fram melk og tømme kaffe i til å gå til Olsen med vann å utføre tiltakene. koppen til de to som har satt seg drivende da hun er opptatt med til bords. Unnskylder meg før jeg dosering. Jeg drar steikepanna av løper tilbake til Johansen som har gredd håret, plata og går inn til Olsen med de hovne beina. Jeg men trenger følge inn til frokostsalen. Idet vi gir ham pillene og han ber meg sitte ned, han har starter å gå, ringer Hansen og trenger hjelp fra så mange vonde tanker. Jeg sier til ham at jeg skal toalettet. Jeg må bare la den ringe, for jeg kan komme, jeg må bare lage lunsjen først. ikke forlate Johansen som har lett for å falle. Tenker med gru på at jeg har to pasienter til. På kjøkkenet får jeg beskjed om at det Enda godt at de liker å ligge lenge. mangler søppelposer, og ingen vet hvor de er. Jeg ber dem om å passe maten på komfyren og løper En pårørende kommer og forteller at det er så gjennom to bygg for å finne poser. Jeg passer på skittent på morens rom. Jeg henter fram en mopp å ta med meg kassa med papp som skulle vært < pleie i praksis 21 temahefte-47