kan akademiseringen av sykepleiefaget ha gått på bekostning av yrkesrelevansen? Sykepleiefaget har vært preget av profesjonskamp og akademisering. Men hvilke konsekvenser har dette hatt for et fag som krever høy grad av praktisk relevans i yrkesutøvelsen? 28 temahefte-47