LIVSLANG LÆRING For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 40 Uunnværlige sosialarbeidere For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 38 profesjonell nærhet For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 35Læring på jobben I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeids situasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som tidligere er utgitt. HEFTENE ER GRATIS! temaBestill Fagbladets temahefter på fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. FAGBLADETSTEMAHEFTERGIRDEG UTFORDRINGER, KUNNSKAPOG INSPIRASJON LIVSLANG LÆRING For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 40 Uunnværlige sosialarbeidere For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 38 profesjonell nærhet For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 35Læring på jobben I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeids situasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Du kan også ha god nytte av hefter som tidligere er utgitt. HEFTENE ER GRATIS! temaBestill Fagbladets temahefter på fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. FAGBLADETSTEMAHEFTERGIRDEG UTFORDRINGER, KUNNSKAPOG INSPIRASJON temahefte-47