Ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken Illustrasjoner: Johan Reisang og Ela Buria Medarbeidere: Bjørn A. Grimstad, Linn Stalsberg, Øystein Windstad, Åslaug Rygg Layout: Nylund Larsen AS trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 2. januar 2018. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 12-16 4–7 < 3 Leder < 4–7 EUs nye personvern- forordning < 8–11 Faglig innspill: Trude Talberg-Furulund < 12–16 Oppskrift mot nye skandaler < 17 Professor tror høye bøter vil ha god effekt < 18–19 Faglig innspill: Kurt O. Bjørnnes < 20–21 – Mye uklart og må avgjøres i retten < 22–24 - Kommunalt ansatte skal ha de nye instruksene i ryggmargen < 25–27 Faglig innspill: Christian Danilesen < 28–31 Faglig innspill: Kari Gimmingsrud og Isak Mendoza. < 32–34 Tror ikke på voldsom snuoperasjon i Nav INNHOLD 32-34 Ansvarlig redaktør: Hege Breen Bakken Illustrasjoner: Johan Reisang og Ela Buria Medarbeidere: Bjørn A. Grimstad, Linn Stalsberg, Øystein Windstad, Åslaug Rygg Layout: Nylund Larsen AS trykk: Ålgård Offset AS. Redaksjonen avsluttet 2. januar 2018. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 12-16 4–7 < 3 Leder < 4–7 EUs nye personvern- forordning < 8–11 Faglig innspill: Trude Talberg-Furulund < 12–16 Oppskrift mot nye skandaler < 17 Professor tror høye bøter vil ha god effekt < 18–19 Faglig innspill: Kurt O. Bjørnnes < 20–21 – Mye uklart og må avgjøres i retten < 22–24 - Kommunalt ansatte skal ha de nye instruksene i ryggmargen < 25–27 Faglig innspill: Christian Danilesen < 28–31 Faglig innspill: Kari Gimmingsrud og Isak Mendoza. < 32–34 Tror ikke på voldsom snuoperasjon i Nav INNHOLD 32-34 temahefte-48