nytt personvern 4 Utfordringene rundt behandling av personopplysninger har blitt kraftig endret ettersom den teknologiske utviklingen har skutt fart de sist tiårene. Dagens lover og forskrifter om personvern, som er basert på et EUdirektiv fra 1995, har dermed blitt overmodne for en oppdatering. Med EUs nye personvernforordning får brukerne mange nye rettigheter, og virksomhetene nye plikter. – Forordningen tar innover seg den informasjonsflyten vi har i dag og erstatter et utdatert regelverk, sier fagdirektør Hallstein Husand i Datatilsynet. Det offentlige har stort ansvar Siden 1995direktivet har stort rom for tolkning, har EUog EØSlandene i dag veldig ulikt personvernregelverk. En forordning derimot, skal i sin helhet implementeres i det nasjonale lovverket. Etter mai 2018 vil personvernlovgivningen dermed være nærmest identisk i hele Europa, noe som skal bidra til en mer sømløs deling av personopplysninger tvers av landegrensene. – Norge har allerede et relativt godt regelverk innen personvern, så innføringen blir en mindre overgang for oss enn en del andre land. De grunnleggende prinsippene blir omtrent de samme som tidligere. Men måten regelverket er bygget opp på, gjør at innbyggerne får tydeligere rettigheter enn i dag. Dermed får de som sitter på personopplysninger, nye plikter, sier han. Innbyggernes rettigheter Alle virksomheter som behandler personopplysninger må følge den nye lovgivningen. Men selv om alt fra nettbutikker til sosiale medieaktører samler personopplysninger, kan ikke dette samI mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft. Men mange kommuner sliter med å følge selv dagens regelverk. Hva skal til for å være ajour med de nye bestemmelsene? Tekst og foto: BJØRN A. GRIMSTAD Illustrasjonsfoto: COLOURBOx eUs nye personvernforordning 4 Utfordringene rundt behandling av personopplysninger har blitt kraftig endret ettersom den teknologiske utviklingen har skutt fart de sist tiårene. Dagens lover og forskrifter om personvern, som er basert på et EUdirektiv fra 1995, har dermed blitt overmodne for en oppdatering. Med EUs nye personvernforordning får brukerne mange nye rettigheter, og virksomhetene nye plikter. – Forordningen tar innover seg den informasjonsflyten vi har i dag og erstatter et utdatert regelverk, sier fagdirektør Hallstein Husand i Datatilsynet. Det offentlige har stort ansvar Siden 1995direktivet har stort rom for tolkning, har EUog EØSlandene i dag veldig ulikt personvernregelverk. En forordning derimot, skal i sin helhet implementeres i det nasjonale lovverket. Etter mai 2018 vil personvernlovgivningen dermed være nærmest identisk i hele Europa, noe som skal bidra til en mer sømløs deling av personopplysninger tvers av landegrensene. – Norge har allerede et relativt godt regelverk innen personvern, så innføringen blir en mindre overgang for oss enn en del andre land. De grunnleggende prinsippene blir omtrent de samme som tidligere. Men måten regelverket er bygget opp på, gjør at innbyggerne får tydeligere rettigheter enn i dag. Dermed får de som sitter på personopplysninger, nye plikter, sier han. Innbyggernes rettigheter Alle virksomheter som behandler personopplysninger må følge den nye lovgivningen. Men selv om alt fra nettbutikker til sosiale medieaktører samler personopplysninger, kan ikke dette samI mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft. Men mange kommuner sliter med å følge selv dagens regelverk. Hva skal til for å være ajour med de nye bestemmelsene? Tekst og foto: BJØRN A. GRIMSTAD Illustrasjonsfoto: COLOURBOx eUs nye personvernforordning temahefte-48