kurs -kommunalt ansatte skal ha de nye instruksene i ryggmargen Ansatte i norske kommuner kurses nå på løpende bånd i den nye personvernforordningen. – De møter dilemmaer som privat sektor ikke gjør, sier Kurt O. Bjørnnes. Tekst: LINN STALSBERG Illustrasjonsfoto: COLOURBOx Han er advokat og foreleser for Fagakademiet, som i tiden framover driver undervisning for ansatte i norske kommuner om det nye samtaleemnet blant de som jobber med personvern, nemlig EUs personvernforordning, eller GDPR (General Data Protection Regulation). – Lovforslaget bygger på selve forordningsteksten som er skrevet på EUspråk. Den er kjempelang og består av en masse artikler, sier Kurt O. Bjørnnes. Han forteller at den norske forordningsteksten som foreligger i dag ikke er autorisert, og det er derfor en fare for at den ikke fanger opp språklige nyanser. Må henge med Høringsrunden ble avsluttet i oktober. Nå er det viktig at kommuneansatte bevisstgjøres hvordan loven vil endre arbeidshverdagen deres, mener Bjørnnes. For når EU endrer lovverket sitt, må vi henge oss på, forklarer han. – Dagens lov fra 2000 bygger på et direktiv som det er mulig å lage nasjonale lover i forhold til. Men nå er det snakk om en forordning. Denne nuller ut norsk lov og blir gjeldende, altså fra mai neste år, forklarer han. Hva betyr regelverket? < Bjørnnes startet de første pilotkursene for temahefte-48