åpnes også for en begrenset mulighet for forhåndsgodkjenning, men dette må bestemmes i forskrift til personopplysningsloven. Her ber Justisdepartementet om innspill. Hva betyr nytt regelverk for norske virksomheter? Alle norske virksomheter som behandler personopplysninger enten om ansatte, kunder eller brukere får nye forpliktelser. For mange virksomheter vil behandling av personopplysninger også være inngangen til kundeinnsikt og en betydelig ressurs. Med gode forberedelser kan norske virksomheter dra fordeler av et nytt regelverket som i stor grad vil være harmonisert i hele Europa. Dette betyr at det blir enklere å drive virksomhet på tvers av landegrenser i EU og EØS. Det nye regelverket er bedre tilpasset en stadig økende digitalisering av produkter og tjenester. For eksempel får 30 nytt personvern temahefte-48